Categorieën

Archief

Vlaamse regering voorziet extra middelen en maatregelen om meer personen met een handicap te kunnen helpen

Gepost op 22 mei 2020

De Vlaamse Regering breidt deze regeerperiode de middelen voor personen met een handicap met 300 miljoen euro uit. Dat is vergelijkbaar met de bijkomende middelen uit de vorige regeerperiode en is de tweede grootste budgetuitbreiding ooit. Toch volstaat dit niet om aan de toenemende vragen tegemoet te komen. Daarom besliste de Vlaamse Regering extra maatregelen te nemen. Hierdoor wordt een deel van het budget anders ingezet om aan meer openstaande vragen tegemoet te komen. Door te schuiven met middelen, zullen meer personen met een handicap geholpen worden met een persoonsvolgend budget.
 
De maatregelen hebben geen impact op de verworven rechten van personen met een handicap. Iets dat al was toegekend of toegewezen, kan niet ingetrokken worden. Op die manier blijft de impact van de verschuivingen op individuele personen beperkt. Het geld dat door de maatregelen vrijkomt, wordt opnieuw geïnvesteerd in de ondersteuning van personen met een handicap.
 
We sommen de belangrijkste maatregelen hieronder op. (Het gaat hier om maatregelen die al een tijdje werden voorbereid en die losstaan van de coronacrisis.)
 
Opheffing uitzonderingsprocedure 7/7
De uitzonderingsprocedure 7/7 wordt opgeheven. Deze procedure liet mensen die een bepaald aantal dagen en nachten ondersteuning kregen (en bijvoorbeeld in het weekend bij familie verbleven) toe hun ondersteuning automatisch te laten optrekken tot 7 dagen. Dat automatisme verdwijnt nu. Daardoor blijven er meer middelen beschikbaar om andere mensen te helpen. Wie extra ondersteuning nodig heeft, kan die nog aanvragen. De aanvragen die al werden ingediend, worden verder behandeld.
 
Zorgcontinuïteit: persoonsvolgend budget na multifunctioneel centrum nog steeds vanaf 21 jaar
Jongvolwassenen die ondersteuning krijgen in een multifunctioneel centrum (MFC), zouden vanaf dit jaar al vanaf 18 jaar de overstap kunnen maken van het MFC naar een persoonsvolgend budget na jeugdhulp. Door de nieuwe maatregel blijft die leeftijd nu behouden op 21 jaar, zoals in de voorgaande jaren. Personen die voldoen aan de voorwaarden voor een persoonsvolgend budget na jeugdhulp, zullen dat budget ten vroegste krijgen op 1 juli van het jaar waarin zij 21 worden.
 
Voor houders van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) verandert er niets. Dat geldt ook voor personen die een PAB combineren met ondersteuning in een MFC.
 
Met andere woorden: de ondersteuning van minderjarigen blijft gegarandeerd. Door deze maatregel blijven er meer middelen beschikbaar om persoonsvolgende budgetten te geven aan mensen die wachten in een prioriteitengroep.
 
Onmiddellijk een definitief budget
Personen die in 2016 op de wachtlijst stonden, kregen bij de invoering van de persoonsvolgende financiering een budget toegewezen. Hun vraag naar een budget werd in een prioriteitengroep ingedeeld. Zodra zij aan de beurt komen, zullen zij onmiddellijk een definitief budget ontvangen zonder dat zij eerst hun zorgzwaarte moeten objectiveren. 
 
Budgetten die beter aansluiten bij de vraag door nieuwe budgetcategorieën
Het systeem van 12 budgetcategorieën wordt vervangen door een systeem van 24 categorieën. Die nieuwe budgetcategorieën sluiten beter aan bij de zorgvraag van de persoon met een handicap. Vanaf 17 maart 2020 worden ze toegepast op de verschillende aanvraagprocedures.
 
 
Meer info: https://www.vaph.be/actueel/nieuws
 
Bron: VAPH Nieuws 28/4/2020
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties. Wees de eerste!

Voeg een reactie toe
Dit wordt niet getoond.