Categorieën

Archief

Verplichte opleiding en kwaliteitseisen voor ziekenvervoerders

Gepost op 17 mei 2017

Sinds enkele jaren bestaat er een charter dat de kwaliteitsvereisten van het niet-dringend ziekenvervoer bepaalt. Dit charter is echter niet dwingend waardoor patiënten nog steeds vervoerd kunnen worden door een ziekenvervoerder die helemaal niet aan de kwaliteitsvereisten voldoet. De mutualiteiten hielden bovendien geen rekening met dit charter  en sloten akkoorden af met  ziekenvervoerders die niet voldeden aan het charter. 

De Vlaamse regering keurde een ontwerpdecreet goed waardoor enkel erkende ziekenvervoerders, die voldoen aan de kwaliteitsvereisten van het niet-dringend ziekenvervoer, vervoer mogen aanbieden.  Elke ziekenvervoerder zal aan een aantal kwaliteitsvereisten moeten voldoen:

 • twee ziekenvervoerders begeleiden de patiënt bij elk transport: een ziekenwagenbestuurder en een ziekenvervoerder;
 • elke bestuurder en vervoerder moet een opleiding volgen;
 • transparante facturen opstellen met inzage in de tarieven en een kostenraming;
 • uitrustings- en hygiënevereisten naleven;
 • iedere ziekenvervoerder moet een degelijke klachtenbehandeling organiseren. Als patiënten niet tevreden zijn van deze klachtenbehandeling, kunnen ze zich richten tot de commissie niet-dringend liggend ziekenvervoer;
 • de ziekenvervoerders moeten gesprekken in het Nederlands kunnen voeren.

Ziekenvervoerders die aan de kwaliteitsvereisten voldoen, krijgen een vergunning van vijf jaar. Als er toch vervoer wordt aangeboden zonder aan de kwaliteitsvereisten te voldoen, dan kan er een boete of gevangenisstraf opgelegd worden. De commissie niet-dringend liggend ziekenvervoer gaat nu bepalen wie de vergunningen toekent en hoe dit kan gecontroleerd worden. De effectieve verplichting gaat van kracht vanaf 2018.

Ondanks de verplichting tot transparante facturen blijft het voor patiënten moeilijk om op voorhand te weten hoeveel van de factuur zal worden terugbetaald door hun ziekenfonds. Het VPP maakte per ziekenfonds een overzicht van de terugbetaling van het niet-dringend ziekenvervoer. Je kan deze overzichten raadplegen op onze website onder het thema mobiliteit.

Als VPP geven wij volgende tips mee wanneer je niet-dringend ziekenvervoer vastlegt:

 • informeer bij je ziekenfonds over de vergoeding voor het ziekenvervoer. Lees goed na of het gaat over het liggend, zittend of rolwagenvervoer. Ziekenfondsen hanteren verschillende criteria voor terugbetaling. Onze fiches kan je als eerste informatiebron gebruiken;
 • indien het niet nodig is om medische begeleid te worden, kan je ook gebruik maken van de minder mobiele centrales (www.mindermobielecentrale.be) en andere vrijwilligersorganisaties omdat hun prijzen vaak veel voordeliger zijn. Nadeel hierbij is natuurlijk dat de bestuurder geen medische opleiding heeft gehad. Informeer bij je ziekenfonds naar alternatieve vervoersmogelijkheden;
 • vraag ook aan je ziekenfonds met welke vervoerder er prijsafspraken gemaakt zijn;
 • informeer je op voorhand goed over de kostprijs van het vervoer bij de ziekenvervoerder. Vraag ook naar onvoorziene kosten die erbij kunnen komen;
 • als het ziekenvervoer door de sociale dienst van het ziekenhuis wordt geregeld (bijvoorbeeld bij een ontslag uit het ziekenhuis) kan je je best goed informeren over de kostprijs. Laat ook altijd weten bij welk ziekenfonds je aangesloten bent;
 • als je vragen hebt bij je factuur, laat deze dan controleren door je ziekenfonds. Zij helpen je hiermee;
 • als je klachten hebt, breng dan je ziekenfonds en de ziekenververvoerder op de hoogte. Vind je bij hen geen gehoor? Dan kan je klacht indienen bij de commissie niet-dringend liggend ziekenvervoer.

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties. Wees de eerste!

Voeg een reactie toe
Dit wordt niet getoond.