Categorieën

Archief

Vacature Onthaalmedewerker Vlaams Patiëntenplatform vzw

Gepost op 23 maart 2017

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) is een onafhankelijk platform van 110 patiëntenverenigingen uit Vlaanderen dat streeft naar een toegankelijke zorg op maat voor de patiënt en zijn omgeving. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw streeft naar actieve deelname van patiënten aan het gezondheidsbeleid en de gezondheidszorg. Ervaringsdeskundigen uit de patiëntenverenigingen dragen de projecten van het Vlaams Patiëntenplatform vzw.

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw wil de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving verbeteren via de realisatie van inspraak, vertegenwoordiging en participatie bij de organisatie en uitbouw van het beleid rond gezondheid in al zijn aspecten en op alle niveaus.

Functieomschrijving

Naam van de functie

Onthaalmedewerker (M/V/X)

Doel van de functie

De onthaalmedewerker zorgt voor een warm onthaal van de ledenverenigingen en de andere bezoekers en ondersteunt de algemene administratieve werking van het Vlaams Patiëntenplatform vzw.

Plaats in de organisatie

Ressorteert onder de directie van het Vlaams Patiëntenplatform vzw.

Context van de functie

Plaats van tewerkstelling in Heverlee, Groenveldstraat 15, deeltijds. Elke voormiddag (maandag tot vrijdag).  

Verantwoordelijkheden en resultaatsgebieden

Onthaal van vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen en andere bezoekers:

 • Verwelkomen van bezoekers;
 • Ondersteuning van de projectverantwoordelijken bij het klaarzetten van de vergaderzaal;
 • Telefonisch onthaal van patiënten en professionals.

Administratieve ondersteuning

 • Post verdeling
 • Beheer van het algemeen e-mailadres (info@)
 • Inplannen van de telefoonpermanentie en stafvergaderingen in overleg met de directie(secretariaat);
 • Beheer vergaderzalen;
 • Opstellen van onkostennota’s vergaderingen;
 • Opvolging en verzending van brochures;
 • Ondersteuning bij opvolging lidmaatschap van de patiëntenverenigingen;
 • Ondersteuning en aanvulling van het registratiesysteem (aanvullen nieuwe gegevens van patiëntenverenigingen,…);
 • Opvolgen van IT noden en verzorgen van contact met de IT beheerder;
 • Opvolgen van logistieke noden en verzorgen van contacten met de klusjesman;
 • Opvolgen afspraken en taken van de  poetsploeg.
 • Bestellen  van kantoorbenodigdheden, drank, broodjes voor lunchvergaderingen;
 • Opvolgen winkellijst in functie van geplande vergaderingen;
 • Printen van de nieuwsbrief en andere publicaties;
 • Verzorgen van verzendingen

Algemene ondersteuning van de werking:

 • Mee opstellen van het jaarverslag;
 • Meewerken bij de organisatie van studiedagen, infoavonden,…;
 • Archief;

Competentieprofiel

Kennis

 • Kennis hebben of op korte termijn kunnen verwerven over missie, doelstellingen en kernprioriteiten van het Vlaams Patiëntenplatform vzw;
 • Kennis hebben of op korte termijn kunnen verwerven over de organisatiestructuur van het Vlaams Patiëntenplatform vzw;
 • Kennis hebben over de gezondheidszorg en het patiëntenperspectief hierin;
 • Kennis van Word, Excel, Outlook, Powerpoint,…

Vaardigheden

Relationele en communicatieve vaardigheden:

 • U zorgt voor een warm welkom;
 • U voelt zich verantwoordelijk voor een algemene goede gang van zaken;
 • U kan telefonisch inlevend reageren en gericht doorverwijzen naar een collega;
 • U onderkent de waarde van de vrijwilliger;
 • U beschikt over de nodige taalvaardigheid om goed te kunnen inspelen op telefonische (emotionele) vragen en kan gericht doorverwijzen naar een projectverantwoordelijke of medewerker,
 • U kan inlevend luisteren en communiceren;
 • U kan kritisch kijken naar uw eigen functioneren;
 • U heeft zicht op uw eigen groeiproces;
 • U bent bereid te werken in opdracht van de directie.

Organisatorische vaardigheden:

 • U kan goed samenwerken;
 • U plant uw opdrachten, organiseert en werkt af;
 • U ondersteunt de projectverantwoordelijken bij praktische aangelegenheden.

Administratieve vaardigheden:

 • U werkt efficiënt, ordelijk, nauwgezet en correct;
 • U werkt vlot met computer;
 • U kan zakelijke en doelgerichte teksten opstellen;
 • U maakt vlot gebruik van hedendaagse communicatiemiddelen.

Attitudes

 • U staat achter de doelstellingen van de organisatie;
 • U hebt interesse in het gezondheidsbeleid in het algemeen en in het bijzonder voor de situatie van personen met een chronische ziekte;
 • U neemt initiatief;
 • U neemt verantwoordelijkheid op voor uw resultaatsgebieden;
 • U vindt respect (voor een vrijwilliger) een belangrijke waarde.

Formele vereisten

Diploma

Er zijn geen specifieke diplomavereisten. U kan aantonen dat u beschikt over de gevraagde capaciteiten en vaardigheden.

 

Wat biedt het Vlaams Patiëntenplatform vzw?

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw biedt een boeiende en deeltijdse betrekking in een dynamische en groeiende organisatie. Twee extra feestdagen (Tweede Kerstdag en Vlaamse Feestdag) en bij 50% tewerkstelling 1,5 extra verlofdag.  

Barema volgens lonen van PC 319.01

Sollicitatieprocedure

Personen met een arbeidshandicap worden aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.

Graag een gemotiveerd schrijven met gedetailleerd CV mailen of zenden naar directie-assistente:

 • Vlaams Patiëntenplatform vzw
  Queenie Degruytere
  Groenveldstraat 15
  3001 Heverlee

Kandidaturen worden verwacht vóór vrijdag 21 april.

De selectieprocedure verloopt als volgt:

 • een toets van de kandidaten aan de formele vereisten;
 • preselectie op basis van kandidaatstelling;
 • één of meerdere selectie-interviews, op vrijdag 5 mei en op vrijdag 12 mei;
 • mogelijkheid tot bijkomende screening.

Bijkomende informatie omtrent de selectieprocedure kan u verkrijgen bij mevrouw Ilse Weeghmans (directeur) of mevrouw Els Meerbergen (adjunct-directeur), via 016 23 05 26.

Reacties

Er zijn nog geen reacties. Wees de eerste!

Voeg een reactie toe
Dit wordt niet getoond.