Categorieën

Archief

Vacature: Medewerker voor ondersteuning en participatie van patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen in Limburg

Gepost op 14 oktober 2019

ZOPP vzw is op zoek naar een enthousiaste medewerker (m/v) die in Limburg de ondersteuning en participatie van zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen uitbouwt.

ZOPP vzw versterkt zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen in Limburg en valoriseert er lotgenotencontact en ervaringsdeskundigheid. De missie is de intrinsieke waarde van zelfhulpdynamiek meer ingang te doen vinden.

ZOPP vzw wil bijdragen tot een verhoging van de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving door gemeenschappelijke noden en knelpunten te helpen oplossen via belangenbehartiging op alle relevante beleidsniveaus en binnen alle relevante gezondheidsvoorzieningen in Limburg.

Functie:

Ondersteuning en begeleiding van patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen:

 • Je begeleidt, adviseert en ondersteunt zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen op inhoudelijk en organisatorisch vlak. Je helpt hen bij het concretiseren van hun doelstellingen en werkwijzen, interne en externe communicatie, fondsenwerving en subsidieaanvragen, groepsdynamica, werving en motivatie van vrijwilligers, beleidsbeïnvloeding, organisatieontwikkeling, conflicthantering, organiseren van publieke bijeenkomsten, enz.
 • Je geeft trainingen en open (online) vormingen en verzorgt voordrachten en workshops over onder andere bovenstaande thema’s.
 • Je faciliteert en implementeert patiëntenparticipatie in Limburg door o.a. contacten met ziekenhuizen, ziekenhuisnetwerken en eerstelijnsnetwerken te leggen en ervoor te zorgen dat de randvoorwaarden op vlak van participatie vervuld zijn.
 • Je volgt (beleids) ontwikkelingen op de voet op en informeert de verenigingen.
 • Je staat in voor de organisatie en werking van een pool van ervaringsdeskundigen, leidt en begeleidt klankbord- en, studiegroepen en ZOPP-momenten.
 • Je werkt samen met de patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen in Limburg om noden en knelpunten in kaart te brengen en registreert ze.
 • Je staat in voor de planning, voorbereiding en verslaggeving van je taken en engagementen na overleg met de verantwoordelijken en andere teamleden.
 • Je bouwt relevante kennis op die op een gepaste manier wordt doorgegeven aan de verenigingen en hun vertegenwoordigers.
 • Je ondersteunt de algemene werking van de antenne.

Opvolging en begeleiding op vlak van participatie:

 • Opzoeken van informatie relevant voor het thema van studie en aanleveren van nieuwe ideeën en pistes voor de uitwerking ervan;
 • Opvolging van relevante wetgeving en maatregelen in het gezondheidsbeleid;
 • Leggen van nieuwe contacten nuttig voor het thema van studie;
 • Ondersteuning van ervaringsdeskundigen/patiëntenvertegenwoordigers in eerstelijnszones en in ziekenhuizen;
 • Beleidsbeïnvloedend werk in eerstelijnszones en Limburgse ziekenhuizen.

Communicatie met de ledenverenigingen:

 • Face to face contacten met leden voor het geven van informatie, vorming en het bevragen van noden en wensen;
 • Consultatie van leden om noden in kaart te brengen of verder uit te werken;
 • Schriftelijke communicatie met de ledenverenigingen;
 • Opvolgen van contacten met leden en rapportage.

Algemene ondersteuning van de werking:

 • Ondersteunen van contacten met externe organisaties;
 • Samenwerken met externe organisaties;
 • Mee opstellen van het jaarverslag;
 • Meewerken bij de organisatie van studiedagen;
 • Archief.

Profiel:

 • Je behaalde een professionele bachelor in maatschappelijk werk, sociaal cultureel werk, sociale verpleegkunde of gelijkaardig.
 • Je bent geïnteresseerd in de informele zorgsector en hebt voeling met de gezondheids- en welzijnszorg.
 • Je bent empathisch en kan je verplaatsen in het patiënten- en cliëntenperspectief.
 • Je kan op een discrete en correcte manier met vertrouwelijke informatie omgaan.
 • Je communiceert vlot, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je kan mensen motiveren, voelt je thuis in en voor groepen en wil individuen, zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen helpen zich te ontwikkelen en hun doelstellingen waar te maken.
 • Je kan goed in team werken én je kan zelfstandig opdrachten tot een goed einde brengen.
 • Je bent ervan overtuigd dat de stem van de patiënt zelf onontbeerlijk is in het gezondheidsbeleid.
 • Je kan beleid, nieuwe initiatieven, teksten… doornemen vanuit een patiëntenbril.
 • Je beschikt over een wagen voor dienstverplaatsingen
 • Je bent bereid tot avond- en weekendwerk.

Ons aanbod:

 • Een boeiende en afwisselende tewerkstelling in een dynamische en groeiende organisatie.
 • De kans om mee te pionieren en participatie in ziekenhuizen en eerste lijn in Limburg op de kaart te zetten.
 • De uitdaging om samen met twee evenwaardige collega’s, de ondersteuningsantenne in Limburg uit te bouwen.
 • Begeleiding, coaching en ‘on-the-job-training’ door ervaren medewerkers van Trefpunt Zelfhulp vzw en het Vlaams Patiëntenplatform vzw.
 • Tijd om je in te werken, vormings- en bijscholingsmogelijkheden.
 • Een deeltijdse tewerkstelling (max 80%) voor onbepaalde duur.
 • Een verloning aan profiel MV1 volgens PC 319.01 welzijn.
 • Twee extra feestdagen (Tweede Kerstdag en Vlaamse Feestdag) en twee extra verlofdagen.
 • Glijdende werkuren (starten tussen 7u30 en 10u).
 • ADV dagen bij een 40u tewerkstellingsweek.

De selectieprocedure verloopt als volgt:

 • een toets van de kandidaten aan de formele vereisten;
 • preselectie op basis van kandidaatstelling;
 • één of meerdere selectie-interviews, op 14 en 21 november 2019
 • mogelijkheid tot bijkomende screening.

Bijkomende informatie omtrent de selectieprocedure kan u verkrijgen bij mevrouw Ilse Weeghmans, via 016/23.05.26 of via e-mail ilse.weeghmans@vlaamspatientenplatform.be

Interesse?:

Stuur je motivatiebrief en cv per e-mail naar gunhild.vercammen@vlaamspatientenplatform.be – administratief verantwoordelijke - ten laatste op 4 november 2019.

Reacties

Er zijn nog geen reacties. Wees de eerste!

Voeg een reactie toe
Dit wordt niet getoond.