Categorieën

Archief

Vacature: Beleidsmedewerker Vlaams Patiëntenplatform

Gepost op 28 september 2021

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) is een onafhankelijk platform van meer dan 115 patiëntenverenigingen uit Vlaanderen dat streeft naar een toegankelijke zorg op maat voor de patiënt en zijn omgeving. Het VPP streeft naar actieve deelname van patiënten aan het gezondheidsbeleid en de gezondheidszorg. Ervaringsdeskundigen uit de patiëntenverenigingen dragen de projecten van het Vlaams Patiëntenplatform vzw.

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw wil de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving verbeteren via de realisatie van inspraak, vertegenwoordiging en participatie bij de organisatie en uitbouw van het beleid rond gezondheid in al zijn aspecten en op alle niveaus. Waarden als verbinding, betrouwbaarheid, integriteit en kritisch kijken typeren ons.

Functieomschrijving

Naam van de functie

Beleidsmedewerker

Doel van de functie

De beleidsmedewerker volgt inhoudelijke prioriteiten op in nauwe samenwerking met de ledenverenigingen en andere stakeholders in het gezondheidsbeleid en ondersteunt de algemene werking van het Vlaams Patiëntenplatform vzw.

Plaats in de organisatie

Ressorteert onder de directeur van het Vlaams Patiëntenplatform vzw.

Context van de functie

Plaats van tewerkstelling in Heverlee, Groenveldstraat 15, voltijds. Mogelijkheid tot deeltijdse tewerkstelling. Contract van onbepaalde duur.

Verantwoordelijkheden en resultaatsgebieden

Opvolging en begeleiding van prioriteiten:

 • Leiden en begeleiden van studiegroepen, denkdagen, klankbordgroepen;
 • Organisatorische en inhoudelijke voorbereiding van adviesraden;
 • Opzoeken van informatie relevant voor het thema van studie en aanleveren van nieuwe ideeën en pistes voor de uitwerking ervan;
 • Opvolging van relevante wetgeving en maatregelen in het gezondheidsbeleid;
 • Opstellen van een beleidsgericht dossier;
 • Leggen van nieuwe contacten nuttig voor het thema van studie;
 • Beleidsbeïnvloedend werk.

Communicatie met de ledenverenigingen:

 • Face to face contacten met leden voor het geven van informatie, vorming en het bevragen van noden en wensen;
 • Consultatie van leden om noden in kaart te brengen of verder uit te werken;
 • Schriftelijke communicatie met de ledenverenigingen;
 • Opvolgen van contacten met leden en rapportage.

Algemene ondersteuning van de werking:

 • Ondersteunen van contacten met externe organisaties;
 • Samenwerken met externe organisaties;
 • Mee opstellen van het jaarverslag;
 • Meewerken bij de organisatie van studiedagen;
 • Archief.

Competentieprofiel

Kennis

 • Kennis hebben of op korte termijn kunnen verwerven over missie, doelstellingen en kernprioriteiten van het Vlaams Patiëntenplatform vzw;
 • Kennis hebben of op korte termijn kunnen verwerven over de organisatiestructuur van het Vlaams Patiëntenplatform vzw;
 • Kennis hebben over de organisatie/structuur van de gezondheidszorg en het patiëntenperspectief hierin;
 • Kennis hebben over de organisatie/structuur van de geestelijke gezondheidszorg en het patiëntenperspectief hierin;
 • Kennis kunnen verwerven over de werking van patiëntenverenigingen;
 • Kennis van Word, Excel, Outlook, Powerpoint.

Vaardigheden

Relationele en communicatieve vaardigheden:

 • U onderkent de waarde van de vrijwilliger;
 • U beschikt over de nodige taalvaardigheid om goed te kunnen inspelen op vragen, een voorstelling van het Vlaams Patiëntenplatform vzw of vorming te geven;
 • U schrijft vlot leesbare teksten;
 • U kan inlevend luisteren en communiceren;
 • U bent diplomatisch;
 • U kan kritisch kijken naar uw eigen functioneren;
 • U bent bereid om in opdracht te werken en overleg te plegen met de directeur.

Organisatorische vaardigheden:

 • U kan zelfstandig werken;
 • U plant uw opdrachten, organiseert en werkt af;
 • U leidt en begeleidt vergaderingen van studiegroepen.

Administratieve vaardigheden:

 • U werkt efficiënt, ordelijk en correct;
 • U werkt vlot met computer;
 • U kan zakelijke en doelgerichte brieven opstellen;
 • U maakt vlot gebruik van hedendaagse communicatiemiddelen.

Attitudes

 • U staat achter de doelstellingen van de organisatie;
 • U hebt interesse in het gezondheidsbeleid in het algemeen en in het bijzonder voor de situatie van personen met een chronische ziekte;
 • U neemt initiatief;
 • U neemt verantwoordelijkheid op voor uw resultaatsgebieden;
 • U vindt respect (voor een vrijwilliger) een belangrijke waarde;
 • U bent flexibel en bereid tot (sporadisch) avond- en weekendwerk.

Formele vereisten

Diploma

U beschikt over een bachelordiploma of een universitair diploma.

Andere

U beschikt over een wagen.

Wat biedt het Vlaams Patiëntenplatform vzw?

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw biedt een boeiende en afwisselende voltijdse betrekking in een dynamische en groeiende organisatie. Twee extra feestdagen (Tweede Kerstdag en Vlaamse Feestdag) en drie extra verlofdagen. Glijdende werkuren (starten tussen 7u30 en 10u).

Barema volgens lonen van PC 319.01

Sollicitatieprocedure

Personen met een arbeidshandicap of personen met een migratieachtergrond worden aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.

Graag een gemotiveerd schrijven met gedetailleerd CV mailen of zenden naar administratief verantwoordelijke: katrien.bels@vlaamspatientenplatform.be (onderwerp: vacature beleidsmedewerker)

Vlaams Patiëntenplatform vzw

Katrien Bels

Groenveldstraat 15

3001 Heverlee

Kandidaturen worden verwacht ten laatste op donderdag 21 oktober 2021.

De selectieprocedure verloopt als volgt:

 • een toets van de kandidaten aan de formele vereisten;
 • preselectie op basis van kandidaatstelling;
 • één of meerdere selectie-interviews;
 • mogelijkheid tot bijkomende screening.

Bijkomende informatie omtrent de selectieprocedure kan u verkrijgen bij mevrouw Queenie Degruytere (coördinator Interne Ondersteuning) via 016 23 05 26. 

Reacties

Er zijn nog geen reacties. Wees de eerste!

Voeg een reactie toe
Dit wordt niet getoond.