Categorieën

Archief

Vacature: begeleider(s) groepen geestelijke gezondheid in Oost- en West-Vlaanderen

Gepost op 19 mei 2021

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) is een onafhankelijk platform van meer dan 110 patiëntenverenigingen uit Vlaanderen dat streeft naar een toegankelijke zorg op maat voor de patiënt en zijn omgeving. Het VPP streeft naar actieve deelname van patiënten aan het gezondheidsbeleid en de gezondheidszorg. Ervaringsdeskundigen uit de patiëntenverenigingen dragen de projecten van het Vlaams Patiëntenplatform vzw.

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw wil de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving verbeteren via de realisatie van inspraak, vertegenwoordiging en participatie bij de organisatie en uitbouw van het beleid rond gezondheid in al zijn aspecten en op alle niveaus.

OPGanG, de Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheid, is de deelwerking van het VPP die verenigingen rond psychische kwetsbaarheid samenbrengt (meer weten? www.opgang.be).

Functieomschrijving

Naam van de functie

Begeleider groepen Geestelijke Gezondheid (contract onbepaalde duur).

Plaats in de organisatie

Ressorteert onder de directeur van het Vlaams Patiëntenplatform vzw.

Context van de functie

Officiële plaats van tewerkstelling is Heverlee, Groenveldstraat 15, het werkterrein ligt echter in Oost- en West-Vlaanderen. Flexibiliteit in combinatie met thuiswerk en overleg op het terrein in Oost- en West-Vlaanderen bespreken we graag samen.

Voltijdse/deeltijdse tewerkstelling

Het VPP zoekt 1 voltijdse begeleider of twee deeltijdse begeleiders van elke 50%.

Verantwoordelijkheden

 • Je bent verantwoordelijk voor het begeleiden, adviseren en ondersteunen van ervaringsdeskundige patiëntenvertegenwoordigers die via zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen ingeschakeld worden in de geestelijke gezondheidsnetwerken art. 107.
 • Je werkt nauw samen met de beleidsmedewerkers en andere begeleiders om het project rond patiëntenvertegenwoordigers in de geestelijke gezondheidszorg te doen slagen.
 • Je ondersteunt de patiëntenvertegenwoordigers in het participatieproces zowel in de voorbereiding van de vergadering, tijdens de vergadering als na de vergadering.
 • Je geeft tips, advies en feedback over het groepsfunctioneren, de groepsdynamica van het netwerk, de hindernissen en de opportuniteiten op vlak van participatie en de randvoorwaarden.
 • Je organiseert bijeenkomsten van patiëntenvertegenwoordigers binnen de regio waar je actief bent en werkt hiervoor verbindend & constructief samen met de bestaande initiatieven van ervaringsdeskundigen.
 • Je houdt korte communicatielijnen met de projectverantwoordelijke en de begeleiders in de andere regio’s voor verbinding, informatiedeling & afstemming, en je promoot deze houding bij de patiëntenvertegenwoordigers die je begeleidt.
 • Je werkt mee aan de verbinding op Vlaams niveau die door UilenSpiegel vzw georganiseerd en gefaciliteerd wordt.
 • Je werkt nauw samen met ZOPP Limburg voor wat betreft de ondersteuning van de ervaringsdeskundigen op vlak van trainingen, vorming en intervisie.
 • Je staat in voor planning, voorbereiding en verslaggeving van het project en je taken na overleg met de andere teamleden.

Algemene ondersteuning van de werking:

 • Ondersteunen van contacten met externe organisaties;
 • Samenwerken met externe organisaties;
 • Meewerken bij de organisatie van studiedagen;
 • Verslaggeving;
 • Inbreng in projectdossiers;
 • Informatiedeling;
 • Archief.

Competentieprofiel

 • Je bent geïnteresseerd in geestelijke gezondheid en hebt voeling met de gezondheids- en welzijnszorg.
 • Je kan mensen motiveren, voelt je thuis in en voor groepen en wil individuen, ervaringsdeskundigen, zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen helpen zich te ontwikkelen en hun doelstellingen waar te maken.
 • Je kan goed in team werken.
 • Je bent vertrouwd met werken met vrijwilligers.
 • Je hebt de herstelvisie, herstelondersteunend werken en empowerment in de vingers.
 • Opgedane kennis door scholing naar ervaringsdeskundigheid is een meerwaarde.
 • Je eigen ervaringsdeskundigheid is een troef.
 • Je behaalde een professionele bachelor in maatschappelijk werk, sociaal cultureel werk, sociale verpleegkunde of gelijkaardig.
 • De inbreng van ‘elders verworven competenties’ is bespreekbaar. Licht dit in uw CV en motivatiebrief goed toe.

Kennis

 • Kennis hebben of op korte termijn kunnen verwerven over missie, doelstellingen en kernprioriteiten van het Vlaams Patiëntenplatform vzw en de Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheid (OPGanG);
 • Kennis hebben of op korte termijn kunnen verwerven over de organisatiestructuur van het Vlaams Patiëntenplatform vzw;
 • Kennis hebben over de organisatie/structuur van de (geestelijke) gezondheidszorg en het patiëntenperspectief hierin;
 • Kennis kunnen verwerven over de werking van patiëntenverenigingen;
 • Kennis hebben van Word, Excel, Outlook, PowerPoint.
 • Kennis kunnen verwerven van online communicatietools zoals Microsoft Teams en ZOOM.

Vaardigheden

Relationele en communicatieve vaardigheden:

 • Je onderkent de waarde van de vrijwilliger;
 • Je beschikt over de nodige taalvaardigheid om goed te kunnen inspelen op vragen, een voorstelling van het Vlaams Patiëntenplatform vzw of vorming te geven;
 • Je schrijft vlot leesbare teksten;
 • Je kan inlevend luisteren en communiceren;
 • Je kan constructief feedback geven en coachend begeleiden;
 • Je bent diplomatisch;
 • Je kan kritisch kijken naar je eigen functioneren;
 • Je bent bereid om in opdracht te werken en overleg te plegen met de directeur en collega’s.

Organisatorische vaardigheden:

 • Je kan zelfstandig werken;
 • Je plant je opdrachten, organiseert en werkt af;

Administratieve vaardigheden:

 • Je werkt efficiënt, ordelijk en correct;
 • Je werkt vlot met de computer;
 • Je kan zakelijke en doelgerichte brieven opstellen;
 • Je maakt vlot gebruik van hedendaagse communicatiemiddelen.

Attitudes

 • Je staat achter de doelstellingen van de organisatie;
 • Je hebt interesse in het gezondheidsbeleid in het algemeen en in het bijzonder voor de situatie van personen met een chronische ziekte;
 • Je hebt een positieve attitude ten aanzien van mensen met een psychische kwetsbaarheid;
 • Je neemt initiatief;
 • Je neemt verantwoordelijkheid op voor je resultaatsgebieden;
 • Je vindt respect (voor een vrijwilliger) een belangrijke waarde;
 • Je bent flexibel en bereid tot (sporadisch) avond- en weekendwerk.

Formele vereisten

Je bent ervaringsdeskundige en/of beschikt over een professionele bachelor in maatschappelijk werk, sociaal cultureel werk, sociale verpleegkunde of een andere relevante opleiding.

Je beschikt of kan beschikken over een wagen.

Wat biedt het Vlaams Patiëntenplatform vzw?

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw biedt een boeiende en afwisselende voltijdse betrekking in een dynamische en groeiende organisatie. Twee extra feestdagen (Tweede Kerstdag en Vlaamse Feestdag) en drie extra verlofdagen. Glijdende werkuren (starten tussen 7u30 en 10u).

Een fijne werkomgeving waar je terecht komt in een groep medewerkers die elkaar elke dag opnieuw positief en constructief ondersteunen.

VPP heeft aandacht voor zowel het ergonomisch als individueel en mentaal welbevinden van de medewerkers.

Barema MV1 volgens lonen van PC 319.01

Sollicitatieprocedure

Personen met een arbeidshandicap en/of ervaringsdeskundigheid worden aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.

Bezorg je gedetailleerd CV en motivatiebrief aan onze administratief verantwoordelijke: katrien.bels@vlaamspatientenplatform.be (onderwerp: vacature begeleider groepen GG)

 

Vlaams Patiëntenplatform vzw

Katrien Bels

Groenveldstraat 15

3001 Heverlee

 

Kandidaturen worden verwacht vóór 16/6/2021.

Na deze datum mag je van ons bericht verwachten of je uitgenodigd wordt voor een verkennend gesprek.

De selectieprocedure verloopt als volgt:

 • een toets van de kandidaten aan de formele vereisten;
 • preselectie op basis van kandidaatstelling;
 • één of meerdere selectie-interviews, waarvan een eerste plaats vindt op 25 juni 2021.

Bijkomende informatie omtrent de selectieprocedure kan je verkrijgen bij mevrouw Ilse Weeghmans (directeur), via 016 23 05 26.    

Reacties

Er zijn nog geen reacties. Wees de eerste!

Voeg een reactie toe
Dit wordt niet getoond.