Categorieën

Archief

Vacature: Administratief verantwoordelijke

Gepost op 21 januari 2021

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) is een onafhankelijk platform van meer dan 115 patiëntenverenigingen uit Vlaanderen dat streeft naar een toegankelijke zorg op maat voor de patiënt en zijn omgeving. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw streeft naar actieve deelname van patiënten aan het gezondheidsbeleid en de gezondheidszorg. Ervaringsdeskundigen uit de patiëntenverenigingen dragen de projecten van het Vlaams Patiëntenplatform vzw.

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw wil de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving verbeteren via de realisatie van inspraak, vertegenwoordiging en participatie bij de organisatie en uitbouw van het beleid rond gezondheid in al zijn aspecten en op alle niveaus.

Functieomschrijving

Naam van de functie

Administratief verantwoordelijke

Doel van de functie

Als lid van het team Ondersteuning maak je deel uit van de ruggengraat van het VPP. Je draagt bij aan de algemene administratieve en praktische werking van de organisatie. Je staat in voor de financiële administratie. Je staat mee in voor de personeelszorg en het optimaliseren van een aangename werkomgeving. 

Plaats in de organisatie

Ressorteert onder de directie van het Vlaams Patiëntenplatform vzw.

Context van de functie

Plaats van tewerkstelling in Heverlee, Groenveldstraat 15, deeltijds (60%). Contract van onbepaalde duur. Glijdende uren.

Verantwoordelijkheden en resultaatsgebieden

Administratieve ondersteuning:

 • Je volgt de administratieve VZW-verplichtingen op
 • Je volgt de financiële administratie op (contact met de boekhouder, onkostennota’s nakijken, bankzaken overzien, opvolging zitpenningen,…)
 • Je doet de nodige voorbereidingen voor het financieel strategisch beleid (opmaak en aanvulling begroting, afrekening, meerjarenplan,…)
 • Je staat in voor de opvolging van de subsidiedossiers (aanvraag, financiële opvolging en verantwoording)
 • Je beheert de contracten met leveranciers en overziet de binnenkomende facturen
 • Je staat in voor het contact met het verzekeringskantoor
 • Je ondersteunt de personeelsadministratie
 • Je werkt mee aan het algemene goede verloop van administratieve aangelegenheden

Personeelszorg

 • Je werkt het vormingsbeleid mee uit
 • Je volgt het preventiebeleid mee op en zorgt ervoor dat de organisatie voldoet aan de wettelijke voorschriften van welzijn en preventie op het werk

Algemene ondersteuning van de werking:

 • Je springt bij in het team Ondersteuning waar nodig
 • Je werkt mee aan de organisatie van activiteiten, studiedagen, infoavonden,…;

Competentieprofiel

Kennis

 • Kennis hebben of op korte termijn kunnen verwerven over missie, doelstellingen en kernprioriteiten van het Vlaams Patiëntenplatform vzw;
 • Kennis hebben of op korte termijn kunnen verwerven over de organisatiestructuur van het Vlaams Patiëntenplatform vzw;
 • Kennis van Word, Excel, Outlook, Powerpoint,…

Vaardigheden

 • Je werkt efficiënt, ordelijk, nauwgezet en correct.
 • Je bent flexibel en praktisch ingesteld.
 • Je voelt je verantwoordelijk voor een algemene goede gang van zaken.
 • Je kan inlevend luisteren en communiceren.
 • Je kan zowel zelfstandig als in team werken.
 • Je kan telefonisch inlevend reageren en gericht doorverwijzen naar een collega.
 • Je kan zakelijk en doelgericht communiceren in functie van de opdracht.
 • Je werkt vlot met computer.
 • Je maakt vlot gebruik van hedendaagse communicatiemiddelen.
 • Je bent bereid te werken in opdracht van de directie en de coördinator ondersteuning.
 • Je onderkent de waarde van de vrijwilliger.

Attitudes

 • Je staat achter de doelstellingen van de organisatie.
 • Je hebt interesse in het gezondheidsbeleid in het algemeen en in het bijzonder voor de situatie van personen met een chronische ziekte.
 • Je vindt respect (voor de vrijwilliger) een belangrijke waarde.
 • Je bent loyaal en verantwoordelijk.
 • Je neemt initiatief.

Formele vereisten

Diploma

Je beschikt minstens over een diploma niet-universitair hoger onderwijs of gelijkaardig door ervaring.

Wat biedt het Vlaams Patiëntenplatform vzw?

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw biedt een boeiende deeltijdse betrekking (60% of 24u) in een dynamische en groeiende organisatie. Twee extra feestdagen (Tweede Kerstdag en Vlaamse Feestdag) en 1,8 extra verlofdagen.

Barema A1 volgens lonen van PC 319.01

Sollicitatieprocedure

Personen met een arbeidshandicap of ervaringsdeskundigen worden aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.

Graag een gemotiveerd schrijven met gedetailleerd CV mailen naar coördinator ondersteuning: queenie.degruytere@vlaamspatientenplatform.be (onderwerp: vacature administratief verantwoordelijke)

Vlaams Patiëntenplatform vzw

Queenie Degruytere

Groenveldstraat 15

3001 Heverlee

De uiterste datum voor het insturen van je kandidatuur is zondag 21 februari 2021.

De selectieprocedure verloopt als volgt:

 • een toets van de kandidaten aan de formele vereisten;
 • preselectie op basis van kandidaatstelling;
 • één of meerdere selectie-interviews, op 2 en 9 maart 2021;
 • mogelijkheid tot bijkomende screening.

Bijkomende informatie omtrent de selectieprocedure kan u verkrijgen bij mevrouw Queenie Degruytere (coördinator ondersteuning), via 0468 07 31 29.

Reacties

Er zijn nog geen reacties. Wees de eerste!

Voeg een reactie toe
Dit wordt niet getoond.