Categorieën

Archief

Persbericht: VPP vraagt dat overheid meer investeert in kwaliteit van zorg in de geestelijke gezondheidszorg

Gepost op 30 september 2020

Het Vlaams Instituut Kwaliteit van Zorg (VIKZ) maakt op 30 september de resultaten bekend van de kwaliteitsmetingen in de geestelijke gezondheidszorg. De Vlaamse Patiënten Peiling GGZ, die het Vlaams Patiëntenplatform ontwikkelde, maakt hiervan deel uit en meet hoe patiënten de geestelijke gezondheidszorg evalueren. Uit die bevraging, die zo’n 4000 patiënten jaarlijks invullen, blijkt dat er binnen de geestelijke gezondheidszorg veel respect is voor de patiënt. Maar slechts één derde van de patiënten krijgt altijd voldoende informatie van zijn hulpverleners.

Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform (VPP): “Opvallend is dat de geestelijke gezondheidszorg de patiënt niet altijd goed informeert. Het gaat hier zowel over informatie over de psychische problemen en medicatie als over informatie over de kostprijs. Zo merkten we uit de resultaten dat slechts één derde van de patiënten altijd informatie over de kostprijs van de behandeling ontvangt. Het Vlaams Patiëntenplatform zal daarom de voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg ondersteunen om patiënten beter te informeren over de kostprijs. Zo organiseert het Vlaams Patiëntenplatform samen met Zorgnet-Icuro in oktober een inspiratiesessie voor de geestelijke gezondheidzorg met tips en tricks over hoe je patiënten goed kan informeren over de kostprijs van hun behandeling.”

Foto: Ilse Weeghmans

Dat voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg niet altijd goed informeren over de prijs van behandelingen merken ze ook bij patiëntenverenigingen. Brigitte Böhlke van Uilenspiegel vzw: “Tijdens lotgenotencontact merk ik dat veel mensen niet op de hoogte zijn van de kosten van hun behandeling. Meestal krijg je enkel schriftelijke informatie over de kostprijs, die voor veel mensen vaak onduidelijk is”.

Positief is dat de geestelijke gezondheidzorg patiënten betrekt bij het verloop van hun behandeling. Zo zegt 85,2% procent van de deelnemers die de Vlaamse Patiënten Peiling invulden dat ze mee kunnen beslissen over het einde van hun behandeling. Nog goede scores zijn er voor de houding van de hulpverleners. 71,3% van de deelnemers zegt dat hulpverleners hun privacy respecteren en  69,1% zegt dat hulpverleners hun als persoon respecteren.

Resultaten beschikbaar voor het grote publiek

De Patiënten Peilingen in de geestelijke gezondheidszorg gebeuren al sinds 2015, maar de resultaten zijn voor het eerst beschikbaar voor het grote publiek op zorgkwaliteit.be. Wie wil weten hoe goed de zorginstelling in zijn of haar buurt scoort kan de resultaten van verschillende zorginstellingen ook vergelijken op deze website.

Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform: “De deelnemende voorzieningen bewijzen met deze metingen dat ze kwaliteit van zorg en de mening van patiënten belangrijk vinden. We vinden het ontzettend knap dat zij communiceren over hun resultaten. We zijn blij dat er een nieuwe stap genomen is in de transparantie over kwaliteit van zorg in de geestelijke gezondheidszorg. We hopen dat dit ook andere voorzieningen zal overtuigen om deel te nemen aan de Vlaamse Patiënten Peiling.”

Meer investeren in kwaliteit van zorg

Het is positief dat de resultaten van de kwaliteitsmetingen vanaf nu beschikbaar zijn voor het grote publiek. Toch is er binnen de geestelijke gezondheidszorg nog heel wat werk aan de winkel op het vlak van kwaliteit van zorg. Zo neemt nog maar 40% van de voorzieningen deel aan de Vlaamse Patiënten Peiling. Terwijl dat bij de algemene ziekenhuizen al 100% is. Het Vlaams Patiëntenplatform vraagt dat de overheid meer investeert in de geestelijke gezondheidszorg zodat voorzieningen meer kunnen inzetten op kwaliteit van zorg.

Vlaamse Patiënten Peiling meet wat patiënten belangrijk vinden

De Vlaamse Patiënten Peiling is een vragenlijst die het Vlaams Patiëntenplatform opstelde. Die vragenlijst maakt deel uit van de kwaliteitsmetingen in de geestelijke gezondheidszorg.

Het Vlaams Patiëntenplatform ontwikkelde een eigen, gevalideerde vragenlijst die patiënten sinds 2015 in voorzieningen binnen de geestelijke gezondheidszorg kunnen invullen. De vragenlijst spitst zich toe op wat patiënten belangrijk vinden op het vlak van kwaliteit van zorg. Zo peilt de Vlaamse Patiënten Peiling onder meer naar:

  • “Ik kreeg informatie over de mogelijke behandelingswijzen voor mijn psychische problemen.”
  • “Ik kreeg vooraf voldoende informatie over de kosten van mijn opname/behandeling”
  • “Mijn hulpverleners gaven mij een begrijpelijke uitleg”
  • “Ik voel me vrij om mijn hulpverleners vragen te stellen over mijn behandeling en mijn medicatie.”
  • “Mijn hulpverleners hebben aandacht voor mijn lichamelijke gezondheid.”
  • “Mijn hulpverleners sporen mij aan om mee te beslissen over mijn behandeling, onderzoek en/of testen.”

Ten slotte kan de patiënt een score van 0 tot 10 geven over de opname en krijgt de patiënt de vraag of hij of zij het ziekenhuis zou aanbevelen aan familie en vrienden. Momenteel wordt de Vlaamse Patiënten Peiling afgenomen in de Psychiatrische Ziekenhuizen (PZ), de psychiatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen (PAAZ), Psychiatrische Verzorgingstehuizen (PVT), Initiatieven Beschut Wonen (BW), Centra Geestelijke Gezondheidszorg CGG, psychosociale revalidatie (REVA) en de verslavingszorgcentra (VERS).  

Reacties

Er zijn nog geen reacties. Wees de eerste!

Voeg een reactie toe
Dit wordt niet getoond.