Categorieën

Archief

Persbericht VPP: Vlaanderen moet kiezen voor een ambitieus gezondheidsbeleid met centrale rol voor de patiënt

Gepost op 14 augustus 2019

De gezondheidszorg staat voor cruciale uitdagingen: steeds meer mensen hebben één of meerdere chronische aandoeningen en ook de manier waarop de zorg wordt georganiseerd is volop in beweging. Toch komt het thema gezondheidszorg amper aan bod in de startnota van de Vlaams regering. “De Vlaamse regering moet in haar regeerakkoord tonen dat ze kiest voor een ambitieus gezondheidsbeleid waarin kwaliteitsvolle en betaalbare zorg centraal staan. Concreet betekent dit dat Vlaanderen moet investeren in gezondheid, info over kwaliteit publiek moet maken en garanderen dat zorg betaalbaar en toegankelijk blijft”, zegt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform.

Maar hoe bouw je een sterk gezondheidssysteem dat iedere burger de zorg geeft die hij of zij nodig heeft? Het Vlaams Patiëntenplatform biedt haar expertise en ervaringsdeskundigheid aan om zorg patiëntgericht te maken. We stellen enkele oplossingen voor:

 • Betrek de patiënt op een actieve manier bij het beleid. Patiëntenverenigingen beschikken over heel wat kennis waardoor zij beleidsmakers kunnen adviseren hoe zorg beter kan worden georganiseerd. Ondersteun verenigingen zodat zij die rol op een goede manier kunnen invullen.
 • Ondersteun patiënten zodat ze kunnen participeren in het beleid van ziekenhuizen en eerstelijnszones.
 • Schakel meer ervaringsdeskundigen in in de zorg. Zij kunnen patiënten ondersteunen en zorgverleners advies geven om de zorg te verbeteren.
 • Verplicht zorginstellingen om mee te werken aan indicatoren die de kwaliteit van de zorg in kaart brengen. Communiceer transparant over die kwaliteitsmetingen naar de burger.
 • Vlaanderen hinkt achterop op het vlak van cijfers en registratie van medische incidenten. Doe wetenschappelijk onderzoek rond patiëntveiligheid en heb er ook aandacht voor in de eerstelijnszorg. Zorg voor een betere communicatie na medische incidenten.
 • Zorg dat zorgverleners en welzijnswerkers beter samenwerken zodat ze de zorg voor de patiënt beter op elkaar afstemmen.
 • De bevoegdheden rond gezondheid zijn verdeeld over het Vlaamse en federale niveau. Maar patiënten denken niet in bevoegdheden. Afstemming en samenwerking is daarom cruciaal.
 • Organiseer de zorg vanuit de wensen en doelen van de patiënt. Patiënten zijn meer dan hun ziekte. Zet de levenskwaliteit van de patiënt centraal in de organisatie en de financiering van de zorg.
 • Organiseer een onafhankelijk en laagdrempelig klachtrecht voor gezondheid en welzijn. Patiënten/burgers weten nu vaak niet waar ze terecht kunnen met hun klachten of hebben het gevoel dat hun klacht niet objectief behandeld wordt.
 • Versnel de uitwisseling van gezondheidsgegevens en gegevensdeling met de patiënt. De patiënt moet eigenaar zijn van zijn of haar gezondheidsgegevens.
 • Bouw het Netwerk van Zeldzame Ziekten verder uit zodat mensen met een zeldzame ziekte sneller de juiste diagnose en een kwaliteitsvolle behandeling krijgen.
 • Mensen met een chronische ziekte willen zo lang mogelijk aan het werk blijven. Investeer in ondersteunende maatregelen zodat dit mogelijk wordt. Zorg voor een goede communicatie over die maatregelen zodat werkgevers en werknemers hiervan op de hoogte zijn. Stimuleer ook redelijke aanpassingen op het werk.
 • De noden op vlak van psychische zorg zijn gigantisch. Zorg dat Vlaanderen een inhaalbeweging maakt zodat (eerstelijns) geestelijke gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar wordt.

Nog meer inspiratie voor een ambitieus gezondheidsbeleid vindt u in het memorandum van het Vlaams Patiëntenplatform.

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties. Wees de eerste!

Voeg een reactie toe
Dit wordt niet getoond.