Categorieën

Archief

PERSBERICHT VPP: Verplichte derdebetaler voor verhoogde tegemoetkoming: een stap in de goede richting?

Gepost op 29 juni 2015

PERSBERICHT

29 juni 2015

 

Verplichte derdebetaler voor verhoogde tegemoetkoming: een stap in de goede richting?

 

Binnenkort zullen huisartsen verplicht zijn om voor elke patiënt met de verhoogde tegemoetkoming de derdebetalersregeling toe te passen. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw juicht dit toe, maar vindt het tegelijk een gemiste kans om deze maatregel te veralgemenen. Een bevraging bij zo’n 400 patiënten bevestigt nogmaals de nood aan een algemene derdebetaler: automatisch én voor iedereen.

Zorg meer toegankelijk vanaf 1 juli

Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming kunnen momenteel al gebruik maken van de derdebetalersregeling bij de huisarts en moeten bijgevolg niet langer het terugbetaalde bedrag voorschieten. Deze maatregel is vrijblijvend: patiënten moeten er zelf naar vragen en de huisarts kan de toepassing weigeren. De afgelopen jaren hamerde het VPP er samen met het Netwerk tegen Armoede en de Gezinsbond meermaals op dat het hoogstnoodzakelijk is om een maatregel zoals de derdebetaler verplicht en automatisch te maken. Het feit dat patiënten er zelf naar moeten vragen is namelijk erg stigmatiserend en creëert een drempel om er gebruik van te maken.

Dat vrijblijvende karakter zal echter veranderen vanaf 1 juli. Voortaan zullen huisartsen verplicht zijn om automatisch de derdebetalersregeling toe te passen voor alle patiënten met recht op de verhoogde tegemoetkoming. Het VPP is uiteraard blij met deze wijziging. Heel wat personen die nu niet weten dat ze er recht op hebben of er zelf niet naar durven vragen, zullen voortaan automatisch gebruik kunnen maken van de derdebetalersregeling en hierdoor sneller langsgaan bij de huisarts.

Een stap in de goede richting dus, maar voor het Vlaams Patiëntenplatform gaat dit nog niet ver genoeg. Naast het verplicht en automatisch maken van de derdebetalersregeling vraagt het VPP immers ook al jaren een veralgemening naar alle patiënten. Niet enkel voor bepaalde groepen van patiënten dus, maar voor iedereen die langsgaat bij de huisarts. Deze vraag naar een meer toegankelijke zorg wordt bevestigd door de resultaten van een korte bevraging die het VPP organiseerde bij zijn achterban.

Bevraging bevestigt belang van derdebetaler

385 patiënten deelden hun mening over hoe volgens hen een maatregel zoals de derdebetaler ingezet moet worden. De resultaten  zijn erg duidelijk en jammer genoeg soms ook schrijnend. Zo geeft meer dan 60% van de respondenten aan gezondheidszorg uit te stellen omwille van financiële redenen, 28% van hen moet dit zelfs regelmatig doen. Van de 232 personen die zorg moeten uitstellen geven maar liefst 210 patiënten (90,6%) aan dat de toepassing van de derdebetalersregeling voor hen de financiële drempel geheel of gedeeltelijk zou wegnemen. Van het totaal aantal respondenten gaat dan ook 91,7% akkoord met de stelling “de derdebetalersregeling maakt de zorg meer toegankelijk”.

Omdat het niet langer nodig is om getuigschriften in te dienen bij het ziekenfonds, is de derdebetalersregeling in de eerste plaats een administratieve vereenvoudiging voor de patiënt. Toch vindt 85,7% van de bevraagde patiënten dat ook de administratieve last voor zorgverleners beperkt moet worden en dat een toepassing van de derdebetaler bijgevolg niet voor extra administratie mag zorgen. In het opmerkingenveld gaven verschillende respondenten bovendien aan dat ze momenteel geen gebruik maken van de derdebetalersregeling omdat ze hun huisarts het extra papierwerk willen besparen. Het vertrouwen en respect tegenover zorgverleners is dus erg groot, maar dit mag er in geen geval toe leiden dat patiënten geen gebruik durven maken van maatregelen die de zorg voor hen toegankelijker kunnen maken.

In de pers werd tot slot de afgelopen maanden wel eens het argument aangehaald dat huisartsen zelf het best geplaatst zijn om in te schatten welke patiënten gebaat zijn bij de toepassing van de derdebetalersregeling. Uit de bevraging blijkt nochtans dat 58,7% van de patiënten niet akkoord gaat met deze bewering.

Conclusie: algemene en automatische derdebetaler als antwoord

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw herhaalt bij deze dan ook zijn vraag naar een automatische en algemene derdebetalersregeling. Ook de Gezinsbond en het Netwerk tegen Armoede blijven deze oproep ondersteunen.

Algemeen omdat telkens weer blijkt dat er mensen uit de boot vallen en dat het voor de huisarts administratieve last met zich meebrengt om voor verschillende patiënten verschillende regelingen toe te passen. Automatisch omdat het erg stigmatiserend blijft om als patiënt aan te geven dat je het financieel moeilijk hebt en dit in geen geval een drempel mag vormen om beroep te doen op de basiszorg bij een huisarts.

Meer informatie:

Vlaams Patiëntenplatform vzw
016 23 05 26
pers@vlaamspatientenplatform.bewww.vlaamspatientenplatform.be

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties. Wees de eerste!

Voeg een reactie toe
Dit wordt niet getoond.