Categorieën

Archief

PERSBERICHT VPP: Veilige zorg: naar een meer ambitieus beleid

Gepost op 21 november 2012

Veilige zorg is een patiëntenrecht. Ondanks het feit dat er in België verschillende initiatieven op vlak van patiëntveiligheid genomen worden, is er nog veel ruimte voor verbetering. Het Vlaams Patiëntenplatform heeft een standpunttekst opgesteld met verschillende voorstellen die de zorg voor patiënten veiliger moet maken.

In het kader van de week van de patiëntveiligheid, evalueerde het Vlaamse Patiëntenplatform het patiëntveiligheidsbeleid in België. Verschillende beleidsinitiatieven moedigen veilige zorg aan. Toch stelt het Vlaams Patiëntenplatform vast dat er op diverse vlakken nog veel vooruitgang geboekt kan worden.

Er is onder andere nood aan:

  • cijfers over medische incidenten in België (aan de hand van studies, uniforme meldsystemen en indicatoren) om zo lessen op vlak van preventie te kunnen trekken;
  • algemene richtlijnen voor open communicatie na een medisch incident;
  • afstemming en dus coherentie tussen het federale en het Vlaamse beleid inzake patiëntveiligheid;
  • een meer afdwingbaar (in plaats van een vrijblijvend en sensibiliserend) patiëntveiligheidsbeleid door onder meer harde gezondheidsdoelstellingen te hanteren;
  • een financieringssysteem voor ziekenhuizen en zorgverleners dat veilige zorg beloont;
  • een grotere betrokkenheid en betere voorlichting van patiënten om samen met hun zorgverleners medische incidenten te helpen voorkomen en de juiste keuzes voor veilige zorg te maken (bijvoorbeeld via beslissingshulpmiddelen, transparantie van kwaliteit, veiligheidstips, …).

Deze en andere voorstellen voor een veiligere zorg, worden in een standpunttekst ‘Patiëntveiligheid’ van het Vlaams Patiëntenplatform beschreven. Met de verspreiding van deze standpunttekst wil het Vlaams Patiëntenplatform beleidsmakers inspireren voor een meer ambitieus patiëntveiligheidsbeleid in België.

CONCLUSIE

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw vraagt in het kader van een veiligere zorg:

  • cijfergegevens over medische incidenten in België;
  • open communicatie na medische incidenten;
  • een meer dwingend beleid inzake veilige zorg;
  • een betere voorlichting van patiënten inzake patiëntveiligheid.

Meer info:

Vlaams Patiëntenplatform vzw
Ilse Weeghmans - Directeur
Groenveldstraat 15, 3001 Heverlee
Tel. 016/23.05.26 - Fax: 016/23.24.46
ilse.weeghmans@vlaamspatientenplatform.be       

Medisch Falen vzw
Denise Vander Weyden - Voorzitter
GSM 0479/44.08.45
www.medischfalen.be
med.falen@telenet.be

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties. Wees de eerste!

Voeg een reactie toe
Dit wordt niet getoond.