Categorieën

Archief

PERSBERICHT VPP: Samen met Minister Onkelinx naar een veralgemeende derdebetaler

Gepost op 17 december 2012

Naar aanleiding van de vastgelopen Medicomutonderhandelingen wil het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) zijn steun en appreciatie uiten voor de maatregelen die Minister Onkelinx wil doorvoeren. Zeker wat betreft de derdebetalersregeling streeft het VPP al jaren naar een uitbreiding van het systeem. Indien er geen akkoord gevonden kan worden met de huidige partners, willen we dan ook vragen aan de minister om enkel met de huisartsen aan tafel te gaan zitten om toch bijkomende stappen te kunnen zetten in de richting van een veralgemeende derdebetaler.

Van alle landen die een derdebetalerssysteem hanteren is België één van de weinige waarbij dit systeem de uitzondering is en niet de regel. Slechts een beperkt aantal personen komt in aanmerking voor de toepassing van de derdebetaler. Minister Onkelinx wil deze kleine groep uitbreiden met personen die een verhoogde verzekeringstegemoetkoming genieten of het statuut chronisch zieken hebben. Dit betekent dat het systeem toegankelijk wordt voor 2,2 miljoen Belgen. Voornamelijk de Belgische Vereniging voor Artsensyndicaten (BVAS) verzet zich hiertegen, wat het Vlaams Patiëntenplatform ten zeerste betreurt. In tegenstelling tot BVAS vindt het VPP dit een goede stap.

De BVAS vraagt zich af of elk van deze 2,2 miljoen Belgen wel ‘financieel in de marginaliteit leeft’, alsof dit een voorwaarde moet zijn om recht te hebben op de toepassing van derdebetaler. Wie een consultatie betaalt in het derdebetalerssysteem krijgt immers niet méér terugbetaald dan iemand die geen gebruik kan maken van het systeem. Het enige verschil zit in het feit dat de patiënt niet langer het bedrag moet voorschieten dat vergoed wordt door de mutualiteit. Deze maatregel is dus geen financiële gunst, maar een kwestie van efficiëntie en administratieve vereenvoudiging.

Inderdaad, administratieve vereenvoudiging. Er worden alsmaar meer elektronische systemen ontwikkeld om de gegevensuitwisseling binnen de gezondheidszorg te vergemakkelijken, waaronder MyCareNet dat ook de gegevensoverdracht rond de derdebetalersregeling veilig en vlot kan laten verlopen. Natuurlijk zal dit enige aanpassing vragen van zowel de zorgverleners als de patiënten, maar door voldoende informatie en ondersteuning te bieden vanuit de bevoegde overheidsdiensten kan dit tot een minimum aan overlast gereduceerd worden.

Naar een veralgemeende derdebetalersregeling

Hoewel het VPP erg tevreden is met de voorstellen die nu op tafel liggen, willen we toch de voordelen van een veralgemeende derdebetaler nog even toelichten. In de eerste plaats is het moeilijk om een groep af te bakenen op basis van inkomensgrenzen. Het besteedbare inkomen dat overblijft na het afbetalen van allerlei kosten kan immers toch erg laag liggen, waardoor mensen gezondheidszorg gaan uitstellen. Anderzijds bestaat er een belangrijke drempel doordat de patiënt zelf moet vragen om de derdebetaler te laten toepassen. Wanneer dit systeem algemeen en automatisch toegepast zou worden, zullen heel wat mensen die nu de vraag niet durven stellen toch kunnen genieten van dit voordeel. Een derde belangrijke troef is het toegankelijk maken van de eerstelijnszorg. Door een bezoek aan de huisarts zo laagdrempelig mogelijk te maken, zullen de spoeddiensten en specialisten minder belast worden. Hierdoor kan ook vermeden worden dat mensen te laat beroep doen op een arts, waardoor hogere kosten ontstaan.

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw staat dan ook pal achter het beleid van Minister Onkelinx dat deze maatregel zal uitbreiden naar een grotere groep mensen. Op deze manier komen we steeds dichter bij een veralgemeende derdebetaler, waar iedereen gebruik van kan maken. Indien een akkoord bereiken niet mogelijk blijkt, stellen we voor om verder te onderhandelen met de huisartsen. We stellen vast dat deze groep artsen achter de invoering van een algemene derdebetaler staat, wat het Vlaams Patiëntenplatform vzw alleen maar kan toejuichen. 

Meer informatie:

Vlaams Patiëntenplatform vzw
info@vlaamspatientenplatform.be
016 23 05 26
www.vlaamspatientenplatform.be

Reacties

Er zijn nog geen reacties. Wees de eerste!

Voeg een reactie toe
Dit wordt niet getoond.