Categorieën

Archief

PERSBERICHT VPP: Open communicatie na medisch incident

Gepost op 09 september 2015

PERSBERICHT
8 september 2015

Nationale richtlijnen voor open communicatie na een medisch incident

Naar aanleiding van de recente uitspraak in een rechtszaak waarbij verschillende patiënten verkeerd bestraald werden, herhaalt het Vlaams Patiëntenplatform haar vraag tot invoering van nationale richtlijnen voor open communicatie na een medisch ongeval. Dergelijke richtlijnen kunnen zaken als ‘gebrek aan foutinzicht’ en ‘schuldverschuiving’ waarover de strafrechter sprak mogelijk verminderen. Het taboe rond medische incidenten moet verdwijnen.

De waarde van communicatie

Uit onderzoek en getuigenissen van slachtoffers blijkt dat de communicatie na een medisch incident[1] vaak gebrekkig en soms zelfs niet gebeurt. Slachtoffers van een medisch incident willen graag weten wat er gebeurd is, hoe groot de schade precies is, of er mogelijkheden zijn om een schadevergoeding te bekomen, welke stappen het ziekenhuis zal ondernemen om dergelijke incident in de toekomst te vermijden, enzovoort.

Doordat deze vragen niet of slechts beperkt beantwoord worden, kampen vele slachtoffers met frustraties en een wantrouwen ten opzichte van de medische wereld. Er zijn verschillende redenen waarom zorgverleners en zorginstellingen niet of moeilijk communiceren over medische ongevallen met de slachtoffers. Voorbeelden hiervan zijn schuldgevoelens, gebrekkige zelfreflectie, angst voor reputatieschade of juridische gevolgen.

Open communicatie met het slachtoffer over het ongeval kan nochtans helend werken en mogelijke processen tegen zorgverleners vermijden. In het buitenland zijn er reeds initiatieven genomen om op nationaal niveau richtlijnen uit te werken die open communicatie over medische ongevallen en procedures hieromtrent stimuleren (bijlage 1).

Open communicatie: wat?

Open communicatie na een medisch incident (in het Engels vaak ‘open disclosure’ genoemd) houdt in dat zorgverleners en/of zorginstellingen

  • hun spijt uiten over het incident;
  • de patiënt informeren over wat er gebeurd is en welke de mogelijke gevolgen zijn;
  • de patiënt op de hoogte houden over onderzoek naar het incident;
  • meedelen welke stappen ondernomen worden om het incident onder controle te krijgen en om gelijkaardige incidenten in de toekomst te voorkomen.

     (Bron: Australian Commission on Safety and Quality in Healthcare)

Nationaal beleid en vraag Vlaams Patiëntenplatform

Tijdens het patiëntveiligheidssymposium van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid in 2011[2] werd er onder andere aandacht besteed aan communicatie met de patiënt na een vermijdbaar medisch incident. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw betreurt echter dat het aan elk ziekenhuis apart en vrijblijvend wordt overgelaten om al dan niet een beleid uit te werken rond praten over medische ongevallen met de patiënt.

Het Vlaams Patiëntenplatform is van mening dat algemene richtlijnen de open communicatie rond medische fouten en de patiëntveiligheidscultuur in België kunnen bevorderen. Deze algemene richtlijnen dienen uitgewerkt en ondersteund te worden door alle betrokken actoren zoals de bevoegde overheden, de ziekenhuiskoepels, de beroepsverenigingen van zorgverleners, de Orde van Geneesheren, verzekeringsmaatschappijen en patiëntenvertegenwoordigers. Eenmaal de algemene richtlijnen over open communicatie tot stand zouden gekomen zijn, is het de taak van ieder ziekenhuismanagement om de richtlijnen binnen hun zorginstelling te implementeren.


Het Vlaams Patiëntenplatform vraagt de opstelling en implementatie van nationale richtlijnen voor open communicatie na een medisch incident. Deze algemene richtlijnen dienen door alle betrokken stakeholders (o.a. zorgverleners, zorginstellingen, verzekeringsmaatschappijen, overheidsinstellingen, patiënten-vertegenwoordigers, …) onderschreven te worden.


Meer informatie:
Vlaams Patiëntenplatform vzw
016 23 05 26
pers@vlaamspatientenplatform.be
www.vlaamspatientenplatform.be


BIJLAGE 1: BUITENLANDSE VOORBEELDEN VAN NATIONALE RICHTLIJNEN OVER OPEN COMMUNATIE NA EEN MEDISCH INCIDENT

Australian Commission on Safety and Quality in Health Care, Open Disclosure Standard. A national standard for open communication in public and private hospitals, following an adverse event in health care, reprinted April 2008

Canadian Patient Safety Institute, Canadian Disclosure Guidelines. Being Open With Patients and Families, 2011

Danish Society for Patient Safety, Say Sorry, March 2008

De Letselschade Raad, Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA), juni 2010

NHS National Patient Safety Agency, Saying sorry when things go wrong. Being open. Communicating patient safety incidents with patients, their families and carers, november 2009

Medical Council of New Zealand, Disclosure of harm following an adverse event, December 2010


[1] Incident: Een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft geleid of (nog) kan leiden.

[2] Symposium n.a.v. de 5e week voor kwaliteit en patiëntveiligheid (28 november 2011), http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Healthcarefacilities/Patientsafety/Patientsafetyweek/index.htm

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties. Wees de eerste!

Voeg een reactie toe
Dit wordt niet getoond.