Categorieën

Archief

PERSBERICHT VPP - Gezocht: vertegenwoordiger voor je rechten als patiënt!

Gepost op 17 april 2015

PERSBERICHT

17 april 2015

Gezocht: vertegenwoordiger voor je rechten als patiënt!

18 april is de Europese dag van de rechten van de patiënt. In samenwerking met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en de vier koepels van woonzorgcentra willen we dit jaar de aandacht vestigen op het belang van het aanduiden van een vertegenwoordiger. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw richt zich dit jaar op de woonzorgcentra omdat mensen bij opname in een woonzorgcentrum best zo snel mogelijk een vertegenwoordiger aanduiden. Ze doen dit namelijk best op het moment dat ze zich nog goed voelen en het zelf kunnen beslissen. Het aanduiden van een vertegenwoordiger kan ook vóór de opname in het woonzorgcentrum al met de huisarts of de thuisverpleegkundige besproken worden. Een informatiefolder en affiche zullen verspreid worden in alle woonzorgcentra van de koepels. Op 18 april zal het Vlaams Patiëntenplatform de campagne speciaal onder de aandacht brengen in zes woonzorgcentra in Vlaanderen door er folders uit te delen en bewoners en bezoekers te informeren. Het campagnemateriaal vindt u terug in bijlage. 

Wie zal mijn vertegenwoordiger zijn?

Sinds 2002 bestaat de wet op de patiëntenrechten. In deze wet zitten alle rechten die je hebt als patiënt ten aanzien van een zorgverlener zoals een huisarts, specialist, apotheker of tandarts. Zo heb je onder andere recht op kwaliteitsvolle dienstverlening, vrije keuze van zorgverstrekker, bescherming van je privacy, inzage in je patiëntendossier en heb je ook recht op vertegenwoordiging. Wanneer je zelf je patiëntenrechten niet meer kan uitoefenen, bijvoorbeeld door dementie of omdat je om een medische reden niet bij machte bent je wil te uiten, dan zal iemand anders dit in jouw plaats doen. Het is belangrijk dat je zelf tijdig een vertegenwoordiger aanduidt die je patiëntenrechten zal uitoefenen wanneer jij dit niet meer kan. Je kan met je vertegenwoordiger dan ook op voorhand je wensen bespreken. Wil je gereanimeerd worden? Wil je nog chemotherapie krijgen? Wil je nog geopereerd worden? Als je niemand als vertegenwoordiger hebt aangeduid, zal iemand van de familie of de zorgverlener de medische beslissingen nemen. Dit is dan niet noodzakelijk de persoon die jij zelf zou kiezen.  

Vertegenwoordiger aanduiden op het moment dat men zich nog goed voelt

Eerstelijnswerkers zoals een huisarts of een thuisverpleegkundige kunnen de patiënt informeren over het belang van een vertegenwoordiger. Zij kunnen dit ter sprake brengen zodat de patiënt hierover met familie of goede vrienden kan nadenken.

Bij verblijf in een woonzorgcentrum is het belangrijk dat bewoners tijdig nadenken over wie zij als vertegenwoordiger willen. Bewoners in een woonzorgcentrum kunnen immers in een toestand van wilsonbekwaamheid terechtkomen waardoor ze niet meer kunnen zeggen wat ze willen of hun patiëntenrechten niet meer kunnen doen gelden. Als er een vertegenwoordiger is aangeduid, weten het woonzorgcentrum en de zorgverleners wie de bewoner vertegenwoordigt en tot wie ze zich moeten richten wanneer er bijvoorbeeld medische beslissingen genomen moeten worden. De vertegenwoordiger kan in naam van en voor de bewoner de patiëntenrechten afdwingen.

Ook de Vlaamse minister van Welzijn en Volksgezondheid, Jo Vandeurzen, hecht veel belang aan het tijdig aanduiden van een vertegenwoordiger:

“Het is erg belangrijk dat er met de bewoners tijdig wordt gesproken over wie de stem van de bewoner kan vertegenwoordigen, wanneer deze niet meer bij machte is zijn wil te uiten en zijn patiëntenrechten te doen gelden. Daarom namen we de bespreking en aanduiding van de vertegenwoordiger ook op in de kwaliteitsindicatoren en metingen die in de woonzorgcentra worden opgevolgd. Het is positief dat het Vlaams Patiëntenplatform vzw het belang van een vertegenwoordiger met deze actie onder de aandacht brengt.

Het nieuwe beschermingsstatuut

De recent vernieuwde wetgeving over het beschermingsstatuut heeft ook gevolgen voor de wet patiëntenrechten, meer bepaald voor wie de rol van de vertegenwoordiger vervult. Wanneer een patiënt geen vertegenwoordiger heeft aangeduid en onder bewind geplaatst wordt door de vrederechter, dan kan de vrederechter ook een bewindvoerder aanduiden voor de uitoefening van zijn patiëntenrechten. Dit kan heel wat verwarring en onrust veroorzaken als de bewindvoerder iemand is die de patiënt niet goed kent of vertrouwt. Een aangeduide vertegenwoordiger komt steeds boven de bewindvoerder te staan. Door een vertegenwoordiger aan te duiden, kan je dit dus vermijden.


Het Vlaams Patiëntenplatform vzw vraagt op de dag van de patiëntenrechten meer aandacht voor:

  • het aanduiden van een vertegenwoordiger in het kader van de wet patiëntenrechten,
  • de rol die eerstelijnswerkers zoals huisartsen en verpleegkundigen kunnen spelen bij het informeren van patiënten over de functie en het belang van een vertegenwoordiger en
  • het belang van goede informatie voor bewoners van woonzorgcentra over de rol van een vertegenwoordiger bij verblijf in een woonzorgcentrum.

PRAKTISCH

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw ontwikkelde in samenwerking met onderstaande organisaties/instanties een folder die oudere personen in de thuiszorg en zij die gaan wonen in een woonzorgcentrum aanmoedigt om een vertegenwoordiger aan te duiden:

  • Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
  • De vier koepels van woonzorgcentra: Ferubel, VLOZO, VVSG en Zorgnet Vlaanderen

Deze folder zal verspreid worden in alle woonzorgcentra van de koepels. Wij zullen de campagne speciaal onder de aandacht brengen op 18 april in zes woonzorgcentra in Vlaanderen door er folders uit te delen en bewoners en bezoekers te informeren. Het campagnemateriaal vindt u terug in bijlage. 

Op zaterdag 18 april 2015 zal de woordvoerder van het Vlaams Patiëntenplatform vzw, directeur Ilse Weeghmans, in Leuven de pers te woord staan van 14 uur tot 16 uur.

Daarnaast zal er in iedere provincie een medewerker van het Vlaams Patiëntenplatform de lokale pers informeren over deze actie patiëntenrechten. In de zes woonzorgcentra zoeken we een bewoner, een vertegenwoordiger van een bewoner of een vrijwilliger die kan getuigen over het belang van de aanduiding van een vertegenwoordiger.

Provincie

Woonzorgcentrum

Adres

Oost-Vlaanderen

(14 – 16 uur)

WZC Home ’t Neerhof

Nieuwstraat 67

9660 Elst (Brakel)

West-Vlaanderen

(14 – 16 uur)

WZC De Zilverberg

Knokuilstraat 35

8800 Roeselare 

Vlaams Brabant

(PERSMOMENT: 14 - 16 uur)

OCMW Leuven

Andreas Vesaliusstraat 10 bus 1

3000 Leuven

Antwerpen

(14 – 16 uur)

Hof van Schoten

Botermelkdijk 282

2900 Schoten

Limburg

(14 – 16 uur)

WZC H. Catharina

Engstegenseweg 3

3520 Zonhoven

Brussel

(14 – 16 uur)

WZC Sint-Vincentius – Campus Eureka

August De Boeckstraat 54-58

1140 Evere

Op onze website vindt u meer informatie over deze informatiecampagne. U vindt hier ook een link naar het formulier om een vertegenwoordiger aan te duiden. Neem dus zeker een kijkje!


Meer informatie:

Vlaams Patiëntenplatform vzw
016 23 05 26
pers@vlaamspatientenplatform.bewww.vlaamspatientenplatform.be


 

Reacties

Er zijn nog geen reacties. Wees de eerste!

Voeg een reactie toe
Dit wordt niet getoond.