Categorieën

Archief

PERSBERICHT VPP - Geen re-integratie van de patiënt zonder de patiënt

Gepost op 07 december 2015

PERSBERICHT

 

Geen re-integratie van de patiënt zonder de patiënt

De voorbije weken berichtten de media veelvuldig over de plannen van minister De Block en minister Peeters over re-integratie van personen die langdurig ziek zijn. Re-integratie is steeds een samenspel tussen de patiënt, de werkgever, de adviserend geneesheer, de arbeidsgeneesheer en de arbeidsbemiddelaar (VDAB, GTB of GOB). Uiteraard staat de patiënt hierin centraal, maar helaas wordt hij niet betrokken en gehoord. Op dit moment onderhandelen enkel de sociale partners over de inhoud van een multidisciplinair re-integratietraject. Het Vlaams Patiëntenplatform vraagt dat de patiënt mee aan tafel uitgenodigd wordt om een traject uit te tekenen waarin werken ook daadwerkelijk mogelijk is.

Geen evidente combinatie: nood aan inspanning van iedereen

Werken en chronisch ziek zijn is geen evidente combinatie. Chronisch zieken die (opnieuw) aan de slag willen botsen op heel wat vooroordelen en drempels. Nochtans is werken voor hen belangrijk om een volwaardig inkomen te verwerven, om zich te kunnen integreren in de maatschappij en om sociale contacten te onderhouden.

“We zijn ervan overtuigd dat personen met een chronische aandoening een bijdrage moeten kunnen leveren als ze dat willen én kunnen. In een klimaat waarin zoveel mogelijk mensen zolang mogelijk aan het werk moeten blijven, is dat zeker belangrijk”, zegt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform.

Een re-integratiebeleid waarin alleen de chronisch zieke om een inspanning gevraagd wordt, heeft geen kans op slagen. Er zijn nog heel wat drempels die ervoor zorgen dat chronisch zieken de stap naar de arbeidsmarkt (durven) zetten. Het is ook van groot belang dat werkgevers aangepast werk kunnen en willen aanbieden. Daarnaast moet worden uitgeklaard hoe de betrokken artsen (behandelend arts, adviserend geneesheer en arbeidsarts) kunnen communiceren en samenwerken en hoe dit in hun takenpakket past.

Grote wil om te werken

Het Vlaams Patiëntenplatform peilde bij meer dan 700 chronisch zieken naar hun ervaringen op de arbeidsmarkt. “Mensen met een chronische ziekte worden al snel als profiteur bestempeld. Het is opmerkelijk dat de wil om te werken overheerst. Uit de analyse van de resultaten blijkt dat maar liefst vier op vijf respondenten die het werk moesten stopzetten omwille van een chronische aandoening graag opnieuw aan de slag zou gaan”, aldus Ilse Weeghmans.

Patiënt mee aan tafel

Het Vlaams Patiëntenplatform betreurt niet alleen de berichtgeving rond mogelijke sancties, maar is ook bezorgd over de verdere uitwerking van een multidisciplinair re-integratieplan zonder rekening te houden met patiëntenervaringen. Het is heel belangrijk dat mensen die willen én kunnen werken ook gefaciliteerd worden om dit te doen. Een multidisciplinair re-integratieplan zou chronisch zieken kunnen toelaten om makkelijker terug aan de slag te gaan.

Om echter een goede werking van het systeem te garanderen, is het essentieel dat de patiënt mee aan tafel zit bij de uitwerking van het voorstel om langdurig zieken een re-integratieplan op te leggen. “Patiënten zijn dankzij hun ervaringskennis een geschikte partner voor de concrete uitvoering van het re-integratieplan”, sluit Ilse Weeghmans af.


Meer informatie:

Vlaams Patiëntenplatform vzw
016 23 05 26
pers@vlaamspatientenplatform.be
www.vlaamspatientenplatform.be

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties. Wees de eerste!

Voeg een reactie toe
Dit wordt niet getoond.