Categorieën

Archief

PERSBERICHT Vlaams ApothekersNetwerk (VAN): Medicatieschema van cruciaal belang

Gepost op 13 mei 2014

Het Vlaams ApothekersNetwerk (kortweg ‘VAN’) zet het medicatieschema helemaal op de kaart. In een uitgebreide mediacampagne onder het motto ‘Geraak je er ook niet meer aan uit?’ stelt VAN aan de patiënt de diensten voor die apothekers kunnen leveren. Het medicatieschema staat hierbij centraal omdat het een uitstekend communicatiemiddel is tussen de patiënt, de apotheker en de andere zorgverleners.

Geneesmiddelen innemen is een complexe zaak. Af en toe lijkt het een wirwar van informatie waarbij de patiënt door de bomen het bos niet meer ziet: “Moest ik die rode pilletjes nu weer ’s morgens of ’s avonds nemen? Was dat 1 pilletje of een half? Voor of na het eten? …” Met een medicatieschema kan hij deze problemen het hoofd bieden.

Bovendien kunnen geneesmiddelen voorgeschreven zijn door verschillende artsen (huisarts, specialist, in ziekenhuissetting) en is de informatie vaak niet eenduidig.

Wat is een medicatieschema?

Het medicatieschema is een overzicht van alle geneesmiddelen die een patiënt moet nemen. Bij elk geneesmiddel staat welke dosering hij moet gebruiken en wanneer hij het precies moet innemen. Een grote hulp! Bovendien is het een ideaal communicatiemiddel met andere zorgverleners. De huisarts kan bij het voorschrijven van medicatie rekening houden met de actuele situatie. De specialist kan de volledige context inschatten. Bij opname in een ziekenhuis is het als patiënt soms moeilijk een volledig overzicht te geven van welke medicatie je neemt. Met een medicatieschema beschikken alle betrokkenen meteen over de correcte medicatiegegevens. Het kan ook een leidraad zijn voor de verpleegkundige als hij de medicatie thuis komt klaarzetten.

Apothekers helpen patiënten bij het goed gebruik van hun medicatie door middel van medicatieschema’s.

Medicatieschema’s aanmaken is een taak voor zorgverleners die geneesmiddelen voorschrijven of afleveren. De arts doet dat op basis van het globaal medisch dossier, de apotheker vindt die informatie terug in het farmaceutisch dossier. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor de apotheker om zijn patiënt te begeleiden met goede farmaceutische zorg. Hij kan het schema samen met de patiënt en op basis van de input van de andere zorgverleners actueel houden en bevattelijk voor die patiënt of zijn mantelzorger. De apotheker is hiervoor uitstekend geplaatst aangezien hij een zicht heeft op alle geneesmiddelen die een patiënt neemt. Bovendien kan de apotheker door een bijkomende controle nagaan of er geen onverenigbaarheden zijn, of er geen dubbele medicatie wordt genomen, …

Communicatie binnen het zorgteam van elke patiënt is cruciaal om de medicamenteuze behandeling zo goed mogelijk op te volgen en bij te sturen als dat nodig blijkt. Apothekers zijn daarbij onmisbaar en een medicatieschema is hét middel bij uitstek om dat waar te maken: op papier als het moet, digitaal als het kan! Zo kan ook gezondheidswinst geboekt worden door een rationeler geneesmiddelengebruik. Want nog altijd belanden patiënten in het ziekenhuis door geneesmiddelgebonden problemen.

In mei stellen de apothekers in Vlaanderen en Brussel het medicatieschema centraal. VAN organiseert een campagne om het publiek te sensibiliseren, met steun van de Vlaamse overheid. In deelnemende apotheken hangt een gemeenschappelijke affiche op. De patiënt krijgt er bijkomende informatie via de Apotheekkrant en folders.

Elke patiënt kan in de apotheek, samen met zijn apotheker, een medicatieschema laten opstellen.

 

Contact of interview met een deelnemende apotheker, ook op lokaal niveau:

Apr. Hilde Deneyer – directeur VAN: 0476 777 828 - hilde.deneyer@vlaamsapothekersnetwerk.be

Apr. Thierry De Heyn – voorzitter VAN: 0473 273 501 - thierry.de.heyn@kava.be

Fotomateriaal, de affiche, het stappenplan, een voorbeeld van een medicatieschema en twee filmpjes die laten zien hoe dit in de apotheek wordt aangepakt, kan u downloaden via www.vlaamsapothekersnetwerk.be/pers.

Vanaf 15 mei wordt deze campagne ondersteund door radiospots.

Reacties

Er zijn nog geen reacties. Wees de eerste!

Voeg een reactie toe
Dit wordt niet getoond.