Categorieën

Archief

PERSBERICHT: Toegankelijke huisarts kan spoeddiensten ontlasten - Netwerk tegen Armoede, Vlaams Patiëntenplatform, Gezinsbond

Gepost op 04 september 2015

Persbericht

Toegankelijke huisarts kan spoeddiensten ontlasten

Artsen willen patiënten laten betalen op spoeddiensten om zo de toevloed een halt toe te roepen, zo blijkt uit een bevraging door de Artsenkrant. Voor het Netwerk tegen Armoede, het Vlaams Patiëntenplatform en de Gezinsbond is dat geen goede oplossing. Beter is het om de eerstelijnszorg, de huisarts, toegankelijker te maken via een veralgemeende derdebetalersregeling en laagdrempelige huisartsenpraktijken. Wij zijn verwonderd dat die oplossing niet door de artsen zelf naar voren geschoven wordt.

Vandaag stellen we vast dat nog altijd 1 op 5 mensen in armoede gezondheidszorg uitstellen om financiële redenen. Als ze naar de spoeddienst gaan, heeft dat verschillende redenen, zo blijkt uit een enquête uit 2012 van het Netwerk tegen Armoede bij zijn achterban. In sommige wijken, zeker in grootsteden zijn er relatief weinig huisartsen beschikbaar, waardoor de drempel verhoogt. Bovendien verwijzen huisartsen zelf vaak snel door naar de spoeddienst en zijn praktische zaken zoals de betaling, vaak het laatste van de mensen hun zorgen wanneer ze op de spoed terecht komen. Tot slot is er ook het financiële argument. Doordat huisartsbezoek voor veel mensen nog altijd teveel kost, wijken kwetsbare patiënten soms noodgedwongen uit naar de spoeddienst, waar ze op het moment zelf niets moeten betalen.

Uit een recente bevraging van het Vlaams Patiëntenplatform (juni 2015) bij 385 patiënten blijkt bovendien dat 60,3% van de respondenten af en toe of regelmatig gezondheidszorg uitstelt om financiële redenen. 34,5% van hen gaat hierdoor niet naar de huisarts op het moment dat het wel nodig is. De respondenten geven duidelijk aan dat het gebruik van de derdebetalersregeling voor hen de zorg meer toegankelijk zou maken. Dat geldt ook voor jongeren.

Daarom pleiten Netwerk tegen Armoede, Vlaams Patiëntenplatform en Gezinsbond al langer voor een veralgemeende en automatisch toegekende derdebetalersregeling. Dat zou betekenen dat patiënten enkel nog het (verlaagde remgeld) bij de huisarts betalen en niet het volledige tarief moeten voorschieten. De rest van het bedrag wordt dan rechtstreeks afgerekend tussen ziekenfonds en huisarts. Het is alvast een stap in de goede richting dat vanaf 1 oktober de derdebetalersregeling verplicht toegekend wordt aan patiënten met een verhoogde tegemoetkoming. Wij blijven ijveren voor een veralgemeende derdebetalersregeling, waarbij ook de administratieve last voor de huisarts tot een minimum beperkt moet worden en de betaling via de ziekenfondsen vlot moet verlopen.

Waar er toegankelijke huisartsenpraktijken of wijkgezondheidscentra zijn, waar ook financiële drempels laag gehouden worden, merken we dat het gebruik van de spoeddiensten daalt. Een toegankelijke eerstelijnszorg zal de spoeddiensten dus ontlasten. Mensen laten betalen voor verzorging op de spoeddienst zal er alleen maar toe leiden dat mensen in armoede zelfs die essentiële zorg moeten missen. 

Reacties

Er zijn nog geen reacties. Wees de eerste!

Voeg een reactie toe
Dit wordt niet getoond.