Categorieën

Archief

PERSBERICHT TEST-AANKOOP & VLK: Test-Aankoop en Vlaamse Liga tegen Kanker eisen, samen met ruim 36 300 burgers, een website om de kwaliteit van ziekenhuizen te vergelijken

Gepost op 18 april 2014

PERSBERICHT

Brussel, 18 april 2014

Test-Aankoop en de Vlaamse Liga tegen Kanker eisen, samen met ruim 36 300 burgers, een website om de kwaliteit van ziekenhuizen te vergelijken

Patiënten hebben het recht een geïnformeerde keuze te maken. Dit patiëntenrecht wordt in ons land al jaren met de voeten getreden bij de keuze van een ziekenhuis. Het is voor de patiënt immers een raadsel op welke gebieden een ziekenhuis goed, matig of ondermaats presteert. Samen met meer dan 36 300 burgers, die de petitie van Test-Aankoop ondertekenden, eisen de consumentenorganisatie en de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) dat álle ziekenhuizen hun kwaliteit van zorg meten en dat de overheden álle resultaten publiek maken op een centrale website. Test-Aankoop schreef alle betrokken ministers aan om deze eis kracht bij te zetten en overhandigt hen vandaag zijn petitie.

Gebrek aan transparantie in Belgische ziekenhuizen

Elke burger moet kwaliteitsvolle zorg kunnen krijgen. Cijfers tonen echter aan dat de verschillen in kwaliteit tussen de ziekenhuizen groot zijn. Bovendien is het voor de patiënt vandaag een raadsel op welke gebieden een ziekenhuis goed, matig of ondermaats presteert. Om écht met kennis van zaken te kiezen, toch een fundamenteel patiëntenrecht, moeten patiënten zicht hebben op de inspanningen die een ziekenhuis doet om goede zorg te leveren en op de resultaten hiervan. In onze buurlanden bestaan websites voor patiënten om de kwaliteit van ziekenhuizen te vergelijken. In België niet.

Vlaanderen: stappen in de goede richting

Vlaanderen heeft onder het beleid van minister Vandeurzen al hard aan de weg getimmerd. Concreet werd er een samenwerkingsproject opgestart tussen de overheid en de sector, waarin een eerste basisset van indicatoren voor vijf domeinen werd vastgelegd. Alhoewel deelname vrijwillig is, tekenen de meeste ziekenhuizen in op het project. Ziekenhuizen worden gestimuleerd om hun eigen resultaten te publiceren op hun eigen website. Test-Aankoop en de VLK vinden het positief dat steeds meer ziekenhuizen hun resultaten uit eigen beweging online zetten.

Nog werk aan de winkel

Toch geeft de beschikbare informatie de burger geen instrument om de kwaliteit van ziekenhuizen te vergelijken. Een centrale website, ontwikkeld en onder toezicht van de overheid is noodzakelijk om de bestaande knelpunten te verhelpen. Uit onderzoek van De Standaard (17/3) blijkt dat vooral de ziekenhuizen die mooie cijfers halen kiezen voor transparantie. Bovendien stellen Test-Aankoop en de VLK vast dat er enkele ziekenhuizen zijn die zeer selectief hun resultaten publiceren: ze rapporteren over slechts enkele indicatoren; over andere wordt (wijselijk?) gezwegen. Maar niet alleen de onvolledigheid van de resultaten is een knelpunt. Ziekenhuizen rapporteren op een sterk verschillende manier over hun resultaten. Te vaak is de informatie niet op maat van de patiënt. En de uitleg die sommige centra geven bij de resultaten heeft veel weg van reclame in plaats van objectieve informatie, en een enkele keer zelfs van ongeloofwaardige excuses voor tegenvallende cijfers.

Nog een lange weg te gaan in de rest van het land

In Wallonië mag er dan wel een en ander bewegen op gebied van kwaliteit, tot veel concrete resultaten voor de burger heeft dat nog niet geleid. De regering keurde een kwaliteitsplan goed, maar indicatoren zijn niet te verwachten op korte termijn. Het publiek maken van resultaten is er sowieso een heel gevoelige kwestie. Test-Aankoop en de VLK vinden dat ziekenhuizen en overheid eindelijk hun weerstand tegen transparantie moeten overwinnen. De slechtste leerling in de klas is zonder twijfel Brussel: dit gewest kan niet eens een plan voorleggen. Hier moet dringend verandering in komen!

Test-Aankoop voert strijd voor meer transparantie

De consumentenorganisatie lanceerde een petitie opdat alle ziekenhuizen in ons land hun kwaliteit van zorg zouden meten. De overheden moeten deze gegevens publiceren op een centrale website, zodat de burger de kwaliteit van zorg in ziekenhuizen kan vergelijken en kan kiezen met kennis van zaken. De petitie bracht meer dan 36.300 handtekeningen op. Vandaag overhandigt Test-Aankoop deze petitie officieel aan de bevoegde ministers met een duidelijke boodschap : luister naar de burgers en zet de zaken in beweging!

Reacties

Er zijn nog geen reacties. Wees de eerste!

Voeg een reactie toe
Dit wordt niet getoond.