Categorieën

Archief

PERSBERICHT: Oproep - Informeer patiënten over derdebetaler!

Gepost op 30 september 2015

Het Vlaams Patiëntenplatform, het Netwerk tegen Armoede en de Gezinsbond roepen huisartsen op om patiënten te informeren over de derdebetalersregeling. De verwarring over deze regeling is namelijk groot. Met een eenvoudige affiche in de wachtzaal willen de organisaties het gebruik van de derdebetaler verduidelijken en aanmoedigen.

Omdat op 1 oktober de verplichte derdebetaler voor personen met verhoogde tegemoetkoming effectief in voege treedt, liep het debat de afgelopen maanden alweer hoog op. Deze wijziging zal de uiteenlopende meningen en standpunten van de betrokken partijen opnieuw in de verf zetten. Toch is er één ding waarover we het allen eens lijken te zijn: patiënten die het financieel moeilijk hebben moeten beroep kunnen doen op de derdebetaler!

Gebrek aan informatie

Regelmatig krijgen het Vlaams Patiëntenplatform, het Netwerk tegen Armoede en de Gezinsbond signalen van hun achterban dat er veel verwarring heerst: hoe werkt die derdebetaler precies, wie heeft er recht op, is dat goedkoper…? Sommige rechthebbende patiënten melden dat hun huisarts weigert om de derdebetaler bij hen toe te passen. Bovendien zijn er heel wat mensen die nood hebben aan de derdebetalersregeling, maar er niet naar durven vragen. Niet iedereen voelt zich immers comfortabel bij het bespreken van zijn financiële situatie met zijn dokter.

Affiche voor huisartsen

Het Vlaams Patiëntenplatform, het Netwerk tegen Armoede en de Gezinsbond lanceren samen een oproep aan alle huisartsen om hun patiënten te informeren over de derdebetalersregeling. “Daarom hebben we een eenvoudige affiche ontworpen voor in de wachtzaal. Met deze actie willen we patiënten in de eerste plaats informeren over hun rechten, maar ook de drempel verlagen om effectief gebruik te maken van die rechten. Een huisarts geeft met deze affiche in de wachtzaal immers het signaal aan zijn patiënten dat hij bereid is om de maatregel toe te passen wanneer een patiënt erom vraagt”, zegt Ilse Weeghmans van het Vlaams Patiëntenplatform. 

Naar algemene derdebetaler

Zolang er patiënten zijn die gebaat zijn bij de derdebetaler maar er geen gebruik van kunnen maken, zullen het Vlaams Patiëntenplatform, het Netwerk tegen Armoede en de Gezinsbond blijven streven naar een algemene en automatische derdebetaler. Het feit dat huisartsen de toepassing nog steeds kunnen weigeren voor een groot deel van de rechthebbenden en dat dit in praktijk ook effectief gebeurt, toont aan dat de huidige regelgeving nog te weinig garanties biedt voor de patiënt. Met deze informatiecampagne willen de organisaties alvast patiënten met financiële moeilijkheden en bereidwillige huisartsen dichter bij elkaar brengen.

Meer informatie

De affiche is beschikbaar op onderstaande websites en kan afgedrukt worden in kleur of zwart/wit en op A4- of A3-formaat.

Contact

Vlaams Patiëntenplatform vzw
016 23 05 26
pers@vlaamspatientenplatform.be
www.vlaamspatientenplatform.be


Poster derdebetaler

Reacties

Er zijn nog geen reacties. Wees de eerste!

Voeg een reactie toe
Dit wordt niet getoond.