Categorieën

Archief

PERSBERICHT: Ga voor welzijn en zorg

Gepost op 01 juli 2014

1 JULI 2014 – Brussel

De journaals worden deze dagen gevuld met de nationale helden, de Rode Duivels, maar ook met allerlei fragmenten over de federale en de Vlaamse regeringsvorming.

Hierbij valt het ons op dat na de vele verkiezingsbeloftes nu opeens het geluid van besparingen weerklinkt. Er zullen geen of te weinig middelen zijn, wordt door betrokken partijen gezegd. Dit terwijl enkele weken geleden nog met miljoenen voor de welzijns- en gezondheidszorg werd gegoocheld. Het contrast met de partijprogramma’s is met andere woorden manifest aanwezig. Bovendien moet wat de vorige Vlaamse regering op poten zette, verder uitgerold worden in deze nieuwe regeerperiode. Decreten zijn gestemd (bv. persoonsvolgende financiering, decreet opvang baby’s en peuters, decreet integrale jeugdhulp), veranderingen worden ingevoerd, ambities zijn geformuleerd (bv. uitbreiding van de thuiszorg, toekomstvisie integrale jeugdhulp, versterking en organisatie van de eerste lijn, uitrol van de eerstelijnspsychologische functie, ondersteuning van de kwaliteitsindicatoren in ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg, maximumfactuur in de zorg), engagementen zijn interministerieel aangegaan (bv. geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren)… Door de bevoegdheidsoverdracht krijgt Vlaanderen bovendien ook nieuwe verantwoordelijkheden, o.a. in de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg, waar de Vlaamse behoeftengroei voor het eerst dient te worden beantwoord door Vlaamse middelen bovenop de getransfereerde middelen.

Wij vinden het absoluut belangrijk dat de nieuwe Vlaamse regering een beleid voert met een warm hart voor een samenleving die kiest voor solidariteit, betrokkenheid, oplossingen voor zorgvragen en armoedebestrijding! Wij pleiten voor een betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg!

Vandaar onze oproep aan de nieuwe Vlaamse regering: Ga voor welzijn en gezondheidszorg. Investeren in welzijn en zorg is kiezen voor de toekomst. Investeren in welzijn en zorg is belangrijk, omdat we nood hebben aan onderlinge solidariteit. De grote noden en stijgende behoeften aan zorg zijn bekend. De ambities om die op te lossen zijn in de campagnes geformuleerd (andere zorg, meer zorg...) en de kwaliteit van de zorg mag zeker niet dalen.

De welzijns- en gezondheidszorgsectoren zijn domeinen die opbrengen in welbevinden, in kwaliteit van leven, maar ook in centen. Ze vormen geen bodemloze vaten waarin het geld verdwijnt, maar zijn net een motor voor de economie! Deze sectoren zijn een economische kracht die veel tewerkstelling en dus welvaart genereren. De uitgaven voor welzijn en gezondheid vertegenwoordigen ruim 10% van het BBP! Deze sectoren geven in België werk en werkzekerheid aan ruim 550.000 werknemers. Terwijl er op de Vlaamse arbeidsmarkt sinds de crisis in 2008 amper jobgroei was, bleef de werkgelegenheid in de gezondheids- en welzijnssectoren toenemen. Toch zijn er nog steeds handen tekort en zijn er tewerkstellingskansen nodig om aan de stijgende nood te voldoen. De zorgen die mensen voor elkaar dragen, hebben bovendien een belangrijke preventieve waarde om mensen actief te houden (of opnieuw te maken) in de arbeidsmarkt.

Nu niet investeren in welzijn en zorg zou fout zijn. Investeringen in de welzijns- en gezondheidszorg brengen op termijn immers ook op, doordat latere en zwaardere kosten vermeden worden. Wij engageren ons om de middelen maximaal efficiënt en effectief in te zetten, maar dan nog moet er extra geïnvesteerd worden.

De omkadering, infrastructuur en goed bestuur zijn noodzakelijk opdat sociale ondernemingen hun werk goed kunnen doen. Vandaar dat besparen in welzijn en zorg nooit de meest gewenste optie kan zijn van de nieuwe Vlaamse regering. De welzijns- en gezondheidszorg vragen om investeringen, om extra omkadering, om innovatiesteun… Met de vele beloftes voor de verkiezingen, leek het erop dat die ook gerealiseerd zouden worden. Nu horen we een ander geluid… Welzijn en gezondheidszorg voor én na 25 mei 2014 blijven belangrijk voor een warme samenleving. Met andere woorden: Ga voor welzijn en zorg!

Namens volgende gebruikersorganisaties en koepels van initiatiefnemers in welzijn en zorg uit Vlaanderen en Brussel:

Absoluut
FOVIG
KVG
Netwerk tegen Armoede
Onafhankelijk leven
Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw
SOM de federatie van sociale ondernemingen
Vereniging van de Diensten Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap
Vlaams Patiëntenplatform
Vlaams Welzijnsverbond
VFG
Zorgnet Vlaanderen  


Meer informatie:

Vlaams Patiëntenplatform vzw
016 23 05 26
pers@vlaamspatientenplatform.be
www.vlaamspatientenplatform.be

Reacties

Er zijn nog geen reacties. Wees de eerste!

Voeg een reactie toe
Dit wordt niet getoond.