Categorieën

Archief

PERSBERICHT European Patients' Forum: Patiënten bevelen E5 aan voor houdbare gezondheidszorgsystemen

Gepost op 28 mei 2015

VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE

PATIËNTEN BEVELEN E5 AAN VOOR HOUDBARE GEZONDHEIDSZORGSYSTEMEN

Het Europees Patiëntenforum en gezondheidspartners slaan de handen in elkaar

Voor EU-actie rond "patient empowerment"

 

Brussel, 21 mei 2015 – op 20 en 21 mei 2015 zijn meer dan 150 vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen, gezondheidsdeskundigen, NGO-vertegenwoordigers, onderzoekers en beleidsmakers in Brussel om de rol van patient empowerment bij de opmaak van kwalitatieve, billijke en houdbare gezondheidszorgsystemen in Europa  te verkennen.

Met dit tweedaagse evenement heeft het Europees Patiëntenforum (EPF) de officiële start ingeluid van een grootse campagne van één jaar over Patient Empowerment. Het EPF zal samenwerken met de gezondheidszorg om de Europese discussies rond dit onderwerp een cruciale stap verder te brengen en over te gaan naar concrete acties.

Zowel professionele sprekers als patiënten hebben het feitenmateriaal over patient empowerment en inspirerende casestudy's voorgesteld. Een belangrijk thema was de discussie over de uitdagingen waar we voor staan om empowerment een realiteit te maken voor alle patiënten en over de manier waarop dit kan worden geïntegreerd in een toekomstige EU-benadering voor het meten van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Tijdens interactieve workshops werd diep ingegaan op drie belangrijke aspecten van empowerment: gezondheidsgeletterdheid, gedeelde besluitvorming en zelfmanagement.

Patiënten met chronische aandoeningen worden vaak beschouwd als een bron van informatie die te weinig wordt gebruikt in het gezondheidssysteem hoewel al werd bewezen dat patiëntgerichte zorgmodellen een betere kwaliteit van de gezondheidszorg en potentiële kostenbesparingen op lange termijn kunnen bieden. Teveel patiënten moeten nog steeds strijd leveren om de nodige steun te krijgen om gelijke zorgpartners te worden. Om echt vooruitgang te boeken, moeten we patient empowerment een prioriteit maken, te beginnen met de ontwikkeling van een EU-overkoepelende strategie en actieplan”, zei Anders Olauson, voorzitter van het EPF.

#PatientsprescribE

Patiënten bevelen E5 aan voor houdbare gezondheidszorgsystemen" is de slogan van de EPF-campagne. De campagne wil aantonen dat patiënten actieve mensen zijn die, indien ondersteund en volgens hun individuele capaciteiten en situatie, een verschil maken voor de houdbaarheid van gezondheidszorgsystemen. De vijf "E's" van Empowerment staan voor:

  • Education (Onderwijs): patiënten kunnen geïnformeerde beslissingen nemen over hun gezondheid als ze toegang krijgen tot alle relevante informatie in een begrijpelijke vorm.
  • Expertise: patiënten beheren zelf dagelijks hun toestand waardoor ze een unieke expertise hebben rond gezondheidszorg die ondersteund moet worden.
  • Equality (Gelijkheid): patiënten hebben steun nodig om gelijke partners te worden met gezondheidsdeskundigen in het beheren van hun aandoening.
  • Experience (Ervaring): individuele patiënten werken samen met patiëntverenigingen om hen te vertegenwoordigen en hun ervaring en collectieve stem in goede banen te leiden.
  • Engagement (Inzet): patiënten moeten betrokken worden bij de ontwikkeling van een betere gezondheidszorg voor iedereen en bij het onderzoek om nieuwe en betere behandelingen en diensten te leveren.

Uit de conferentie is gebleken dat politieke beleidsmakers en de belanghebbenden in de gezondheidssector moeten worden gestimuleerd om te begrijpen wat patiënten verstaan onder patient empowerment. De resultaten van de vergadering zullen daarom bijdragen tot de ontwikkeling van een Handvest van Patient Empowerment en een “Roadmap for Action”, een draaiboek voor actie voor verschillende belanghebbenden, voorzien voor november 2015.

Een gemeenschappelijke campagne, geleid door patiënten

Belangrijke belanghebbenden in de gezondheidssector, waaronder representatieve organisaties van artsen, verpleegkundigen en apotheken, steunen EPF  in hun oproep voor actie rond patient empowerment:

Het zijn de patiënten die artsen in Europa verenigen en patient empowerment is het credo van wat in deze tijden nodig is: behoeften aan capaciteit die moeten worden afgestemd op de uitdagingen en kansen van moderne gezondheidszorgsystemen. "Empowered" patiënten zijn goed geïnformeerde patiënten, patiënten met gezondheidsgeletterdheid en last but not least, patiënten die de verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid en samenwerken met artsen. Er is zelfs een nog dringendere behoefte om demografische uitdagingen en chronische aandoeningen aan te pakken en er is actie nodig om patiënten de mogelijkheden te bieden om deze te beheren. CPME ondersteunt acties die zorgen voor patiënttoegang, gezondheidsgeletterdheid, gezondheidsbevordering en die beantwoorden aan de behoeften van de patiënt terwijl de autonomie van artsen en hun waardevolle rol in de gezondheidszorgvoorziening gerespecteerd blijft.” - Dr Katrín Fjeldsted, Permanent Comité van Europese artsen (CPME).

"Als medische studenten bieden wij onze volledige ondersteuning voor Patient empowerment omdat de expertise en ervaringen van de patiënt zeer belangrijk zijn voor het behandelingsproces" - Pascal Nohl-Deryk, European Medical Students' Association (EMSA)

De focus voor alle gezondheidsdeskundigen, natuurlijk met inbegrip van apotheken, moet op de patiënt liggen. Dit betekent het erkennen dat patiënten een eigen stem hebben en dat de autonomie en empowerment van de patiënt essentiële onderdelen vormen van meer responsieve gezondheidsdiensten en een meer doeltreffende en efficiëntere zorg” – John Chave, Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU)

Geïnformeerde patiënten nemen geïnformeerde en vaak verschillende beslissingen. Hen actief uitnodigen om deel uit te maken van een gedeelde besluitvorming, is een belangrijke eerste stap wanneer we een gezondheidszorgsysteem willen dat de waarden en voorkeuren van de patiënt respecteert“– Beth Lilja, CEO, Deense vereniging voor patiëntveiligheid.

 

EINDE -

 

Over EPF

Het Europees Patiëntenforum (EPF) werd opgericht in 2003 om te garanderen dat de patiëntengemeenschap beleidslijnen en programma's die het leven van de patiënt beïnvloeden, nastreeft zodat ze burgers met gelijke kansen kunnen zijn in de EU.

EPF vertegenwoordigt momenteel 65 leden met nationale coalities of patiëntverenigingen en ziektespecifieke patiëntenverenigingen die op Europees niveau werken. EPF is de stem van naar schatting 150 miljoen patiënten in heel Europa die getroffen zijn door verschillende chronische ziekten.

De visie van het EPF voor de toekomst is dat alle patiënten met chronische en/of levenslange aandoeningen in de EU toegang krijgen tot een kwalitatieve, patiëntgerichte, billijke gezondheids- en sociale zorg.

De strategische doelstellingen van het EPF richten zich op gebieden zoals gezondheidsgeletterdheid, ontwerp en verlening van gezondheidszorg, duurzame patiëntverenigingen en non-discriminatie.

Contact

Cynthia Bonsignore
Communicatieverantwoordelijke EPF
E cynthia.bonsignore@eu-patient.eu
T +32 (0)2 280 23 35

Meer informatie

www.eu-patient.eu
@eupatientsforum | #PatientsPrescribE
@EuropeanPatientsForum

Reacties

Er zijn nog geen reacties. Wees de eerste!

Voeg een reactie toe
Dit wordt niet getoond.