Categorieën

Archief

PERSBERICHT: Derdebetalersregeling bij de huisarts, automatisch en voor iedereen!

Gepost op 27 februari 2014

Naar aanleiding van de actuele persaandacht voor de toekomst van onze gezondheidszorg, herhalen het Netwerk tegen Armoede, de Gezinsbond en het Vlaams Patiëntenplatform hun eis:

Derdebetalersregeling bij de huisarts, automatisch en voor iedereen!

De derdebetalersregeling blijft een belangrijke eis van het netwerk tegen Armoede, de Gezinsbond en het Vlaams Patiëntenplatform vzw. Deze regeling kan een antwoord bieden voor de steeds groter wordende groep mensen die gezondheidszorg uitstelt omwille van financiële redenen.  Het Netwerk tegen Armoede, de Gezinsbond en het Vlaams Patiëntenplatform pleiten voor een automatische en algemene derdebetalersregeling bij de huisarts, om definitief komaf te maken met de discussie wie allemaal recht zou hebben op deze regeling.  In de toekomst is zo'n automatische derdebetalersregeling zelfs wenselijk binnen de volledige eerstelijnszorg.

Geen groep proberen af te bakenen

Een automatische en algemene derdebetalersregeling bereikt iedereen die het nodig heeft. De groep mensen die gezondheidszorg nu uitstelt laat zich niet makkelijk afbakenen.

Mensen met een verhoogde tegemoetkoming betalen minder remgeld, maar nog niet de helft van wie hier recht op heeft, vraagt dit statuut effectief aan. Onwetendheid speelt een rol. Verder vormen ook schaamte, het papierwerk, een hoofd vol andere zorgen... drempels.

Er zijn alleenstaande ouders, personen met hoge medische kosten en andere gezinnen die het moeilijk hebben op het einde van de maand. Hun inkomen lijkt niet zo laag en ze hebben geen ‘sociaal statuut’ maar het besteedbaar inkomen ligt na eventuele afbetaling van schulden, huur- en energiekosten dikwijls een flink stuk lager. Wanneer zij bij de dokter enkel het remgeld moeten betalen zijn zij dus zeker geholpen.

Tenslotte zullen ook de mensen die  nu probleemloos kunnen betalen ook gebaat zijn met een eenvoudiger regeling: zo hoeven ze het terugbetaalde deel niet meer voor te schieten.

Een van de voordelen van een algemene derdebetalersregeling is dat je stigmatisering vermijdt. Iedereen betaalt dan enkel het remgeld bij de dokter. Vele mensen willen immers de stempel ‘arm' niet krijgen of willen niet dat hun zorgverstrekker weet dat ze het financieel moeilijk hebben. Dit is meteen een van de verklaringen voor het feit dat mensen nu niet naar de toepassing van het derdebetalerssysteem vragen.

Prioriteit aan een toegankelijke eerste lijn !

Iedereen moet gewoon naar de dokter kunnen gaan wanneer dat nodig is. De eerstelijnsgezondheidszorg moet voelbaar toegankelijker worden. De overheid geeft met de derdebetalersregel het signaal dat de eerstelijnsgezondheidszorg en niet de spoed of de specialist de toegangspoort is tot gezondheidszorg. België is een van de weinige landen waar de derdebetalersregeling niet algemeen wordt toegepast. Nochtans vermijd je toekomstige hogere kosten indien mensen hun eerste doktersadvies bij de huisarts krijgen, en niet noodzakelijk bij de gespecialiseerde arts die ze misschien niet nodig hebben. Voorbeelden uit onze buurlanden leren ons eveneens dat de invoering van een derdebetalerssysteem niet leidt tot overconsumptie, in tegenstelling tot wat critici beweren.

Minder administratieve rompslomp

De kritiek van artsen en gebruikers op het huidige derdebetalerssysteem  is voor een deel terecht. De artsen klagen over ‘onduidelijke regels', ‘laattijdige betaling' en ‘teveel administratief werk'. Een algemene, automatische derdebetalersregeling vermindert het administratief werk voor iedereen: artsen én gebruikers. Willekeur wordt vermeden. Patiënten zullen het klevertjes plakken en het binnenbrengen van attesten bij de mutualiteit niet missen. En voor de betaalbaarheid van het systeem maakt het geen verschil.

Opgelost op 1 januari 2015?

Vanaf 1 januari 2015 zou de federale regelgeving er voor zorgen dat alle mensen met een verhoogde tegemoetkoming via de derdebetalersregeling geholpen worden.  Ook in Vlaanderen werkt men aan regelgeving om binnen de eerste lijn systematisch de derdebetalersregeling (of het forfaitair systeem) toe te passen voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming. Bij deze roepen het Netwerk tegen Armoede, de Gezinsbond en het Vlaams Patiëntenplatform dan ook nogmaals op om in onze eerstelijnsgezondheidszorg voor iedereen via een automatische derdebetalersregeling te werken!

 

Contactpersoon:

Peter Heirman – stafmedewerker communicatie – Netwerk tegen Armoede
Tel. 02 204 06 57 
Peter.heirman@netwerktegenarmoede.be

Reacties

Er zijn nog geen reacties. Wees de eerste!

Voeg een reactie toe
Dit wordt niet getoond.