Categorieën

Archief

Patiënten en zorgverleners samen in de bres tegen ziekenhuisinfecties

Gepost op 25 mei 2012

In de literatuur over patiëntveiligheid wordt steevast aanbevolen dat patiënten geïnformeerd en betrokken worden om medische schadegevallen (zoals ziekenhuisinfecties) te voorkomen. Voor wat betreft de preventie van ziekenhuisinfecties bestaan er onder andere verschillende campagnes en initiatieven die patiënten aansporen om hun zorgverleners eraan te herinneren hun handen te ontsmetten. Voorbeelden hiervan zijn onder andere
 

• de Speak Up Initiatives van The Joint Commission (http://www.jointcommission.org/speakup.aspx);
 

• de patiëntenfolder “U bent in goede handen” van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid (http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@dg1/@acutecare/documents/ie2faq/19066154.pdf);
 

• de brochure “Veilig in het ziekenhuis” van het Vlaams Patiëntenplatform (http://www.vlaamspatientenplatform.be/www/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=167&Itemid=98)

Deze campagnes en initiatieven focussen voornamelijk op het schriftelijk informeren van patiënten over hoe zij kunnen bijdragen tot een betere handhygiëne. Het louter schriftelijk informeren van patiënten over het belang van handhygiëne en hun mogelijk rol daarin volstaat niet. Uit een onderzoek van R.E. Davis e.a.  blijkt onder andere dat de kans op actieve betrokkenheid van patiënten hoger is indien zorgverleners actief aansporen om hen te helpen herinneren hun handen te ontsmetten.

Ondanks de toegenomen mondigheid van patiënten is het dus niet evident voor hen om zorgverleners te vragen of zij hun handen ontsmet hebben. De terughoudendheid van patiënten om deze vraag te stellen is groter ten opzichten van artsen dan bij verpleegkundigen.

Deze terughoudendheid van patiënten verwondert het Vlaams Patiëntenplatform niet. Patiënten bevinden zich immers in een afhankelijke situatie ten opzichten van hun zorgverleners. Hierdoor kunnen zij zich geremd voelen om te vragen “Dokter/verpleegkundige heeft u uw handen ontsmet?”. Ze vrezen bijvoorbeeld dat zij door het stellen van die vraag als 'lastige' patiënt beschouwd zullen worden.

Een echt partnerschap inzake handenhygiëne tussen zorgverleners en patiënten vereist dat zorgverleners, die betrokken zijn bij de zorg van een patiënt, die patiënt effectief aanmoedigen om hen te herinneren aan de ontsmetting van de handen. Voor de zorgafhankelijke patiënt moet het dus duidelijk zijn dat zijn vraag geapprecieerd wordt door de betrokken zorgverleners en geef afbreuk zal doen op een kwaliteitsvolle dienstverlening jegens hem. Op die manier zullen patiënten en zorgverleners als partners kunnen samenwerken om ziekenhuisinfecties te bestrijden. De eindverantwoordelijkheid voor patiëntveiligheid blijft uiteraard wel bij de zorgverlener.

 

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties. Wees de eerste!

Voeg een reactie toe
Dit wordt niet getoond.