Categorieën

Archief

Opinie: Weer aan de slag!

Gepost op 11 april 2019

Minister Maggie De Block lanceert een website weeraandeslag.be om mensen die omwille van ziekte uitvielen op hun werk weer aan de slag te helpen. Een nobele zaak want zeker mensen met een chronische ziekte zouden niets liever doen dan terug te werken. Een job geeft je een inkomen en een identiteit. Niemand vertelt graag ‘dat hij op ziekenkas staat’. Dat blijkt ook uit cijfers van een peiling die het Vlaams Patiëntenplatform  in 2014 uitvoerde. Daaruit blijkt dat maar liefst 4 op 5 mensen met een chronische ziekte willen werken! De minister verwijst graag naar onze resultaten om haar beleid kracht bij te zetten.

Dat de minister nu inzet op een website juichen we toe. Een integratie met bestaande diensten en info was misschien ook een optie maar mogelijk minder zichtbaar op het einde van de legislatuur. 

Ilse Weeghmans

Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform

De website verwijst onmiddellijk naar het re-integratietraject dat deze legislatuur werd uitgerold (van kracht sinds eind 2016). Dat de focus voornamelijk hier op ligt is jammer omdat er daarnaast nog heel wat andere mogelijkheden bestaan om terug aan de slag te gaan. De nadruk ligt op een formele procedure die dringend aan enkele wijzigingen toe is. Dat staat ook zo in het advies van de Nationale Arbeidsraad van 25 september 2018. In veel gevallen leidt deze procedure tot medisch ontslag. Weer aan de slag dus om deze wetgeving aan te passen.

In het begeleidend persbericht staat dat “het in het verleden erg complex was om op eigen tempo opnieuw aan het werk te gaan als je een ziekte-uitkering had. In 2017 heeft minister Maggie De Block daar verandering in gebracht. Nu is het mogelijk om een uitkering te combineren met stap voor stap het werk hervatten.” Helaas doet dit de waarheid oneer aan: het systeem van deeltijdse werkhervatting bestond al vele jaren. De minister voerde in april 2018 wel een hervorming door die er jammer genoeg toe leidt dat mensen met een laag inkomen financieel slechter af zijn (maandelijks minder overhouden) en zich afvragen of het sop de kool nog waard is. Opnieuw een inactiviteitsval dus en niet weer aan de slag.

De website tracht zowel werknemers als werkgevers helder te informeren, waar we blij om zijn omdat hier een grote nood aan is. Bij de werkgever staat “waarom je werknemers aanmoedigen om terug te keren?”. Is “waarom het als werkgever belangrijk is om de terugkeer van een werknemer te ondersteunen” niet constructiever?

De afgelopen vijf jaar werd het Vlaams Patiëntenplatform rond dit thema gehoord door het kabinet maar onze stem legde jammer genoeg weinig gewicht in de schaal. Een beleid dat mensen met een chronische ziekte terug aan de slag wil helpen zonder te luisteren naar hun stem is een spijtige zaak. “Geen re-integratie van de patiënt zonder de patiënt” was de titel van ons persbericht in 2015. Het beleid had er zoveel beter kunnen uitzien. Blijkbaar ligt dat aan het sociaal overleg, waar het Vlaams Patiëntenplatform geen deel van uitmaakt. Toch zit er veel kennis over werk en een chronische ziekte bij onze organisatie. Dit had een prachtige aanvulling kunnen zijn op die van werknemers- en werkgeversvakbonden: een gemiste kans… maar laten we in een volgende legislatuur daar samen rond aan de slag gaan!

Verder vergeet de website te vermelden dat je als persoon met een handicap (en dus ook chronische ziekte) recht hebt op redelijke aanpassingen en op aangepast werk. Begrijpelijk vanuit een federale overheid en zijn bevoegdheidsverdeling maar is het niet de bedoeling dat we vanuit de burger denken en krachten bundelen om alle info samen te zetten? Weer een gemiste kans…

Ten slotte staat er nergens een verwijzing naar Unia om klacht in te dienen als je werkgever je discrimineert omwille van ziekte. Ik ga er ervanuit dat de website nog verder aangevuld wordt om mensen die weer aan de slag willen zo vlot mogelijk te helpen en te informeren. Want dat is toch het doel waar we samen voor gaan? Laten we samen aan de slag gaan…

Ilse Weeghmans
Directeur Vlaams Patiëntenplatform

Reacties

Er zijn nog geen reacties. Wees de eerste!

Voeg een reactie toe
Dit wordt niet getoond.