Categorieën

Archief

Nood aan transparante klachtenprocedures, opvang en begeleiding

Gepost op 11 oktober 2012

 

De bekentenis van professor Walter Vandereycken op dinsdag 9 oktober in Terzake laat het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) niet koud. Een preventieve schorsing aan de KU Leuven en een definitief ontslag uit de psychiatrische kliniek van de Broeders Alexianen in Tienen is  ook voor het VPP de enige juiste respons.   

Bestaande procedures ontoereikend voor patiënt

Wanneer een patiënt geconfronteerd wordt met grensoverschrijdend gedrag is het niet meteen duidelijk waar hij terecht kan. In principe zijn er vier kanalen die de patiënt kan benutten, namelijk een procedure bij de Orde van Geneesheren, contact opnemen met de ombudsdienst, gerechtelijke stappen ondernemen en het Meldpunt Misbruik, Geweld en Kindermishandeling (telefoonnummer 1712) contacteren. Zoals Marleen Temmerman en de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie eerder aanhaalden zijn de procedures van de Orde van Geneesheren niet transparant en leidt een onderzoek zelden tot een schorsing of een andere sanctie. Daarnaast kan de patiënt in dit geval niet echt terecht bij de ombudsdienst. De taak van een ombudspersoon is immers bemiddelen, maar in dergelijke situaties volstaat bemiddeling niet. Gerechtelijke stappen ondernemen is een derde mogelijkheid, maar de drempel is hier voor patiënten vaak te hoog. Ten slotte is het in maart 2012 opgestarte Meldpunt Misbruik, Geweld en Kindermishandeling momenteel nog weinig bekend en heeft het voornamelijk als opdracht om een eerste aanspreekpunt te zijn voor mensen. Het Meldpunt biedt een luisterend oor voor het verhaal van de patiënt en verwijst hem op de juiste manier door. Een actieve rol in klachtenbehandeling neemt ook deze instantie niet op. Het VPP concludeert dat er nood is aan een instantie waar patiënten terechtkunnen voor klachtenbehandeling en betreurt dat die er momenteel nog niet is.  

Nood aan aandacht en ondersteuning voor (ex-)patiënten

Het VPP vindt het positief dat de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie dergelijk gedrag duidelijk veroordeelt en de nood aan aandacht, erkenning en genoegdoening voor slachtoffers benadrukt. Daarnaast spreekt de vereniging over het belang van remediëring en actieve preventie. Dit is een belangrijk en positief signaal naar de patiënt toe. Naast aandacht is volgens het VPP ook ondersteuning cruciaal. De bekentenis in Terzake kan heel wat emoties losgemaakt hebben. Het is nu vooral belangrijk dat er ondersteuning voorzien wordt voor patiënten en hun naasten die met vragen zitten. De psychiatrische kliniek in Tienen reageerde hier alvast goed op door gespreks- en klachtmogelijkheden en contactpersonen een prominente plaats op haar website te geven.

Reacties

Er zijn nog geen reacties. Wees de eerste!

Voeg een reactie toe
Dit wordt niet getoond.