Categorieën

Archief

NIEUW: Rapport 'De patiënt centraal ?! Ook in de hervorming van de ziekenhuisfinanciering.

Gepost op 11 augustus 2015

De afgelopen maanden verschenen er heel wat studies en voorstellen die een hervorming van de ziekenhuisfinanciering in ons land aanbevelen. Ziekenhuizen gaan anders en beter moeten samenwerken. Minister De Block stelde eind april haar nota voor met tien principes die zij wil hanteren in de nieuwe organisatie van de ziekenhuiszorg.

Ook het VPP stelde door de jaren heen vast dat het huidige financieringssysteem soms perverse gevolgen kan hebben en bevestigt dus de nood aan het herdenken van dit systeem. Ziekenhuizen zijn uitgegroeid tot enorme organisaties die complex zijn om te besturen. Toch mag in geen geval de beschikbaarheid en de kwaliteit van de zorg hierdoor ondergeschikt worden. Met deze nota willen we dan ook aandacht vragen voor de stem van de patiënt in dit verhaal.

Op basis van een uitgebreide ledenbevraging in het voorjaar van 2015 en de cases die in het verleden geregistreerd werden heeft het VPP een analyse gemaakt van de belangrijkste knelpunten rond ziekenhuiszorg. Hoe maken patiënten nu gebruik van de ziekenhuiszorg? Wat kan er verbeterd worden? Hoe verloopt de communicatie tussen het ziekenhuis en de thuiszorg? 75 patiëntenverenigingen hebben hun mening gegeven over hoe de ziekenhuiszorg in de toekomst georganiseerd moet worden.

In ons rapport 'De patiënt centraal?! Ook in de hervorming van de ziekenhuisfinanciering' vind je een overzicht van de knelpunten die aangehaald werden, met vervolgens onze aanbevelingen om de zorg optimaal af te stemmen op de noden van de patiënt in het ziekenhuis. Het gaat telkens om principes en aandachtspunten die moeten meegenomen worden in de discussies die bij de ziekenhuishervorming aan bod komen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties. Wees de eerste!

Voeg een reactie toe
Dit wordt niet getoond.