Categorieën

Archief

Het Vlaams Patiëntenplatform kijkt hoopvol naar toekomstig federaal gezondheidsbeleid

Gepost op 05 oktober 2020

Het Vlaams Patiëntenplatform is tevreden met de beloftes in het regeerakkoord van de kersverse federale regering. Een heel aantal prioriteiten waarvoor het VPP al lange tijd strijdt, werden mee opgenomen in de tekst. De koepelorganisatie van patiëntenverenigingen zal dan ook graag de komende vier jaar haar steentje bijdragen aan dit beleid.

Transparante kwaliteitsvolle zorg

Ilse Weeghmans: “De nadruk van het regeerakkoord ligt sterk op kwaliteitsvolle zorg waarbij wetenschappelijke inzichten centraal staan. Dat hier dan ook nog transparant naar alle burgers over gecommuniceerd wordt, kan alleen maar toegejuicht worden. Onze burgers hebben het recht op de hoogte te zijn van de kwaliteit die door zorgverleners en zorginstellingen worden geleverd en zelf in te schatten voor welk ziekenhuis, zorginstelling of zorgteam gekozen wordt.”

Investering in de geestelijke gezondheidszorg

Een brede visie op gezondheid gaat niet alleen om de lichamelijke aspecten van gezondheid, maar ook om welbevinden, empowerment, veerkracht, participatie en zingeving. Het Vlaams Patiëntenplatform is dan ook erg tevreden met de aandacht die er gaat naar de geestelijke gezondheidszorg zodat deze minstens even kwaliteitsvol en toegankelijk kan worden als de somatische zorg. De nodige investeringen in deze sector zijn alvast een grote stap vooruit.

Hervorming in de ziekenhuizen

De nieuwe minister van volksgezondheid belooft werk te maken van de nodige hervormingen van ziekenhuizen zodat deze aangepast zijn aan de noden van de huidige samenleving met steeds meer personen met chronische aandoeningen. Het VPP vraagt om hier ook de brug te maken naar de hervorming van de eerstelijnsgezondheidszorg op regionaal niveau. Om de nodige continuïteit en samenwerking van zorg over de lijnen heen te verwezenlijken zal de uitwerking van geschikte e-healthsystemen een essentiële opdracht zijn van de nieuwe minister.

Sterke stem van de patiënt in het beleid

Ilse Weeghmans: “We waren erg blij om te zien dat de minister de hand uitreikt naar participatie met patiëntenverenigingen om dit beleid vorm te geven. Een sterke stem van de patiënt zal essentieel zijn om de toekomstige uitdagingen in de gezondheidszorg aan te gaan. We vragen dat de ervaringsdeskundige patiënten ook een centrale rol krijgen in het nieuwe regeerakkoord.”

Reacties

Er zijn nog geen reacties. Wees de eerste!

Voeg een reactie toe
Dit wordt niet getoond.