Categorieën

Archief

FAQ Corona

Gepost op 11 april 2020

 1. Wat betekenen de coronamaatregelen van de overheid als ik een chronische aandoening heb?

 2. Kan ik nog naar de huisarts en de apotheek als ik symptomen van het coronavirus heb?

 3. Hoe doe ik tijdens de coronacrisis een beroep op zorgverleners?

 4. Hoe worden teleconsultaties of telefonisch advies aan mij verrekend?

 5. Wat moet ik doen als ik mijn huisarts niet kan bereiken?

 6. Hoe krijg ik een voorschrift voor medicatie als ik mijn arts enkel nog telefonisch kan contacteren?

 7. Welke maatregelen worden er genomen om te zorgen dat er geen tekort is aan geneesmiddelen?

 8. Hoe informeer ik best mijn zorgteam als ik besmet ben met corona?

 9. Hoe zorg ik voor mijn psychisch welzijn in tijden van corona?

 10. Waar kan ik terecht als ik nood heb aan een gesprek?

 11. Wat dekt mijn verzekering in tijden van corona?

 12. Kan de pré- en posthospitalisatieperiode van mijn hospitalisatieverzekering verlengd worden?

 13. Hoe ontvang ik tijdig mijn ziekte-uitkering?

 14. Op welke uitkering heb ik recht als ik moet stoppen met mijn gedeeltelijke werkhervatting tijdens mijn arbeidsongeschiktheid?

 15. Mag ik de aangifte en verlenging van arbeidsongeschiktheid doorsturen via mail?

 16. Waar vind ik betrouwbare info over het coronavirus en de genomen maatregelen?

 17. Hoe reinig ik best mijn handen?

 18. Hoe bescherm ik mezelf en mijn familie tegen het coronavirus?

 19. Hoe zeg ik dankjewel aan alle superhelden?

 20. Hoe kan ik het VPP contacteren?

Wat betekenen de coronamaatregelen van de overheid als ik een chronische aandoening heb?

• Alle niet dringende raadplegingen, onderzoeken en ingrepen worden geannuleerd.

• Al wat levensnoodzakelijk of bij onderbreking van therapie levensbedreigend is, kan verder gezet worden. Denk bijvoorbeeld aan kankerbehandelingen, dialyse …

• Therapieën die bij stopzetting tot een verslechtering van de gezondheidstoestand leiden, kunnen dus verder gezet worden. Dit geldt zowel voor lichamelijke als psychische aandoeningen. 

• Alle maatregelen inzake hygiëne en sociaal aanvaardbare afstand houden bij behandelingen moeten strikt toegepast worden.

Het is belangrijk om te benadrukken dat je voor dringende en noodzakelijke consultaties, testen en ingrepen wel nog in het ziekenhuis of bij je zorgverlener buiten het ziekenhuis terecht kan. Vraag je je af of je afspraak of behandeling kan doorgaan? Neem dan contact op met je behandelend arts of met de afdeling in het ziekenhuis waar je normaal gezien verzorgd wordt.

Moet je een (verre) verplaatsing doen voor je consultatie? Neem dan een afdruk mee van je afspraak. Indien je dat niet hebt, vraag dan aan je zorgverlener of ze via mail kunnen bevestigen dat je afspraak noodzakelijk is en neem die informatie mee voor als je onderweg gecontroleerd wordt.

Het uitstel van niet-dringende raadplegingen en zorg kan een gevolg hebben op de terugbetaling van bepaalde geneesmiddelen, producten of farmaceutische verstrekkingen. Daarom doet het RIZIV aanpassingen om te voorkomen dat de behandeling van en terugbetaling aan de patiënt onderbroken wordt.

• Meer info? Contacteer je arts.

 

Kan ik nog naar de huisarts en de apotheek als ik symptomen van het coronavirus heb?

Heb je symptomen van het coronavirus (hoest, koorts, loopneus, keelpijn, griepachtige symptomen)? Blijf dan thuis en ga niet naar de apotheek, de huisarts of spoeddienst.

Wat doe je dan wel?

• Neem telefonisch contact op met je huisarts.

• Heb je medicatie nodig (al dan niet via voorschrift)? Bel je vertrouwde apotheker. Samen kunnen jullie bekijken hoe de geneesmiddelen tot bij jou kunnen geraken.

Hoe doe ik tijdens de coronacrisis een beroep op zorgverleners?

De coronacrisis verstoort de normale gang van zaken in de zorg. Om te garanderen dat patiënten zeker de nodige zorg blijven krijgen, maakt minister van Volksgezondheid Maggie De Block teleconsultaties mogelijk met verschillende soorten zorgverleners.

Het RIZIV werkte in overleg met het werkveld een regeling rond teleconsultaties uit voor psychiaters, tandartsen, logopedisten, kinesitherapeuten, vroedkundigen, ergotherapeuten, diëtisten, diabeteseducatoren, huisartsen, specialisten, klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen. Hoe worden teleconsultaties of telefonisch advies aan mij verrekend?

Tijdens deze periode is het mogelijk voor artsen om telefonisch advies te geven aan hun patiënten. Hoe wordt dit precies verrekend bij de patiënt? De consultatie vanop afstand kan gebeuren per telefoon of met videobellen. In beide gevallen mag de zorgverlener geen meerkosten of supplementen aanrekenen aan de patiënt. In de meeste gevallen betaalt de patiënt ook geen remgeld en rekent de zorgverlener het bedrag rechtstreeks aan de gezondheidszorgverzekering aan, via het ziekenfonds.

 

Wat moet ik doen als ik mijn huisarts niet kan bereiken?

Het is zo dat zorgverleners druk in de weer zijn om deze pandemie te bestrijden. Zorgverleners doen echter ook hun uiterste best om andere zorgbehoevenden te behelpen. Wij raden aan telefonisch contact op te nemen met je huisarts. Indien deze nog steeds niet beschikbaar is, kan je best telefonisch contact opnemen met een andere huisarts, de huisartsenwachtpost of de spoedgevallendienst. Je kan best fysiek contact vermijden.  

 

Hoe krijg ik een voorschrift voor medicatie als ik mijn arts enkel nog telefonisch kan contacteren?

In het kader van de noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de mogelijkheid voor artsen om telefonisch advies daarover te geven, is het voor de voorschrijvers mogelijk om geen papieren bewijs van elektronisch voorschrift aan de patiënt te bezorgen. Met jouw toestemming mogen zij jou in de plaats daarvan de RID-code van het elektronisch voorschrift (en de bijbehorende letters en cijfers die automatisch met de barcode zijn gegenereerd) bezorgen via een ander communicatiekanaal (e-mail, telefoon, Skype, enz.). Dat kan gedurende de periode waarin de noodmaatregelen van toepassing zijn. De overdracht van de unieke RID-code (en de automatisch gegenereerde en bijbehorende letters en cijfers) respecteert de bepalingen van de privacy wetgeving (GDPR).

In de apotheek deel je de RID-code (of de automatisch gegenereerde en bijbehorende letters en cijfers) mee aan je apotheker.

RID
BEWIJS VAN ELEKTRONISCH VOORSCHRIFT
Gelieve dit document voor te leggen aan uw apotheker om de barcode te scannen en de voorgeschreven geneesmiddelen af te leveren.

Voorschrijver: Naam Voornaam

RIZIV nr: 

Rechthebbende: Naam Voornaam 

INSZ: 

Inhoud van het elektronisch voorschrift

 

Welke maatregelen worden er genomen om te zorgen dat er geen tekort is aan geneesmiddelen?

De vraag naar verschillende voorschriftvrije geneesmiddelen nam de voorbije weken toe. Daarom roept het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) op om enkel geneesmiddelen te kopen die je op dit moment echt nodig hebt. Zo kunnen patiënten waarvoor geneesmiddelen noodzakelijk zijn, ze ook krijgen. Er is nog genoeg voorraad van geneesmiddelen bij de groothandelaars in België, er worden geen tekorten verwacht.

Voor paracetamol heeft het FAGG de aflevering beperkt tot 1 doos per patiënt, tenzij een medisch voorschrift anders bepaalt. Voorraden van de geneesmiddelen Plaquenil, chloroquini phosphas en Kaletra werden door het FAGG in quarantaine geplaatst om te zorgen dat ze beschikbaar blijven voor chronisch zieke en COVID-19 patiënten.

Bepaalde geneesmiddelen die in het ziekenhuis gebruikt worden om COVID-19 te bestrijden, zoals Plaquenil, zijn onder quarantaine geplaatst. Dat betekent dat levering aan apotheken en aflevering in de apotheek niet meer toegelaten is. Maar de geneesmiddelen kunnen wel nog besteld worden door mensen met een chronische aandoening om zijn of haar behandeling voort te zetten. Spreek je apotheker hier zeker over aan als je zo’n geneesmiddel nodig hebt voor je behandeling.

Meer informatie

• www.fagg.be/nl/news/coronavirus_het_fagg_neemt_maatregelen_om_de_continuiteit_van_de_behandeling_van_chronische

• www.fagg.be/nl/news/coronavirus_hamster_geen_geneesmiddelen

• anneleen.lintermans@vlaamspatientenplatform.be

 

Hoe informeer ik best mijn zorgteam als ik besmet ben met corona?

Heb je zelf het coronavirus opgelopen of ben je een risicopatiënt die extra voorzorgsmaatregelen moet nemen? Dan is het erg belangrijk dat je zorgteam hiervan op de hoogte is. De overheid ontwikkelde twee documenten om je hierbij te helpen:

• Een zorgteamformulier waarin je, samen met je huisarts, de belangrijkste informatie voor je zorgteam bundelt. Het document helpt je ook om alle zorgverleners waarmee jij in contact komt op te sommen zodat jij of iemand uit je zorgteam hen op de hoogte kan brengen van de extra voorzorgsmaatregelen. 

• Een document dat je op een zichtbare plaats legt, bijvoorbeeld in je inkomhal, zodat de zorgverleners die bij jou thuis komen meteen weten dat ze extra voorzorgsmaatregelen moeten nemen om jou en zichzelf te beschermen.

 

Hoe zorg ik voor mijn psychisch welzijn in tijden van corona?

• Baken de tijd om het nieuws te volgen af. Voortdurend alle updates bekijken kan angstgevoelens aanwakkeren. 

• Beperk je ook tot betrouwbare bronnen want er duikt heel wat fake nieuws op.

• Houd contact met vrienden en familie door middel van videobellen. Hier vind je allerlei manieren van hoe je dat kan doen!

• Els Verheyen, voorzitter van de Vereniging Anorexia Nervosa – Boulimia Nervosa, maakte ook een mooi overzicht van wat je kan doen om je mentaal welzijn te onderhouden. Neem zeker eens een kijkje!  

• Ook VRT Nieuws verzamelde heel wat tips. Je leest ze hier.

 

Waar kan ik terecht als ik nood heb aan een gesprek? 

Er zijn verschillende instanties waar jij of je gezinsleden terecht kunnen voor een babbeltje of om je gevoelens en angsten te delen.

Zo kan je onder meer terecht bij de volgende diensten:

• CLB breidde het CLB-chatteam tijdelijk uit. Ze zijn bereikbaar via telefoon, e-mail, Skype.

• Jongeren en jongvolwassenen kunnen chatten, bellen of mailen met het JAC.

• Teleblok opent uitzonderlijk haar chat en telefoon.

• Ook bij Awel kunnen kinderen en jongeren bellen, chatten of mailen met vragen of problemen terecht. Gratis en anoniem.

• Tele-Onthaal is er voor je: telefonisch of via chat, 24 uur op 24 uur en 7 dagen in de week.

• Aarzel niet om de zelfmoordlijn 1813 te contacteren mocht je daar nood aan hebben.

• Bij conflicten in het gezin of als het uit de hand loopt kan je terecht bij 1712.

• De richtlijnen door het coronavirus hebben een grote impact op de werking van de diensten en voorzieningen Jeugdhulp. Deze pagina geeft een overzicht van de meest actuele informatie. 

• Ook bij heel wat patiëntenverenigingen kan je terecht voor een gesprek. Bijvoorbeeld bij Uilenspiegel, Alzheimer Liga Vlaanderen, ANBN … Voor een overzicht van het aanbod van patiëntenverenigingen tijdens de coronacrisis kan je terecht op de website van Trefpunt Zelfhulp of neem een kijkje op de Facebookpagina van de bewuste vereniging.

• Psychologen kunnen nu ook consultaties doen via videocall. Deze consultaties worden terugbetaald voor vaak voorkomende psychische problemen zoals angst, depressie of problematisch alcoholgebruik en ze geldt voor alle leeftijden.

 

Wat dekt mijn verzekering in tijden van corona?

Hospitalisatie, gewaarborgd inkomen, reisbijstand … Op welke verzekeringen kan je beroep doen tijdens deze coronacrisis? Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, geeft op haar website een overzicht.

 

Kan de pré- en posthospitalisatieperiode van mijn hospitalisatieverzekering verlengd worden?

Via je hospitalisatieverzekering worden gemaakte kosten vlak voor en na een ziekenhuisopname vaak terugbetaald (zie algemene voorwaarden van je hospitalisatieverzekering). De terugbetaling van deze kosten is meestal beperkt tot 1 maand voor en 3 maanden na de hospitalisatie, de pré- en posthospitalisatieperiode.

Door de beslissing van de federale overheid om alle geplande, niet-dringende hospitalisaties uit te stellen naar een latere datum zou dit voor een probleem kunnen zorgen bij reeds gemaakte kosten zoals een doktersbezoek, sessies bij de kinesitherapeut, medicatie, bloedafnames … Daarnaast is het ook mogelijk dat bepaalde medische kosten die volgen op de hospitalisatie uitgesteld worden omwille van de coronamaatregelen. Hierdoor kan het zijn dat de posthospitalisatieperiode (meestal 90 dagen) niet voldoende is.

Verzekeringsmaatschappij DKV, AG Insurance en KBS beslisten om patiënten die een pré- en posthospitalisatiedekking hebben, maar waarvan bepaalde behandelingen door de maatregelen uitgesteld worden, toch te vergoeden voor deze kosten. Op die manier hopen zij dat patiënten niet het slachtoffer worden van het uitstel van hun geplande behandeling.

Meer info? simon.ector@vlaamspatientenplatform.be

 

Hoe ontvang ik tijdig mijn ziekte-uitkering?

Het is mogelijk dat je werkgever of zijn sociaal secretariaat moeilijkheden ondervindt om op tijd de administratie in orde te brengen voor jouw dossier bij je ziekenfonds. Dat is begrijpelijk in deze omstandigheden.

Het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) neemt daarom maatregelen. Je ziekenfonds kan in dat geval je ziekte-uitkering betalen op basis van een minimumbedrag. Nadien brengt het ziekenfonds dit verder in orde wanneer zij de documenten van je werkgever ontvangen.

• Heb je vragen? Contacteer je ziekenfonds.

 

Op welke uitkering heb ik recht als ik moet stoppen met mijn gedeeltelijke werkhervatting tijdens mijn arbeidsongeschiktheid?

In het kader van de coronamaatregelen zijn veel ondernemingen verplicht om hun activiteit geheel of gedeeltelijk stop te zetten en de toekenning van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor hun werknemers aan te vragen. Als je arbeidsongeschikt bent erkend en je gedeeltelijk het werk hervatte met de toelating van de adviserend arts, heb je recht op een uitkering. De toekenning van de tijdelijke werkloosheidsuitkering zal afhangen van het volume en de aard van je gedeeltelijke werkhervatting.

Het normale volume van jouw werkhervatting is meer dan 1/5 (20%)

Als het normale volume van jouw werkhervatting meer dan 1/5 (20 %) is, is het mogelijk om een werkloosheidsuitkering te krijgen als je volledig of gedeeltelijk de uitoefening van deze activiteit moet stopzetten. Deze werkloosheidsuitkering zal te combineren zijn met de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Je uitkering zal verminderd blijven zoals vóór je de activiteit volledig of gedeeltelijk stopzette. Je inkomensverlies zal hier evenredig zijn met de vermindering bij werknemers die op tijdelijke werkloosheid vallen en die dus niet arbeidsongeschikt zijn.

Het volume van jouw werkhervatting is minder dan 1/5

Als het normale volume van jouw werkhervatting niet meer dan 1/5de is, is de toekenning van een werkloosheidsuitkering niet mogelijk. Je behoudt wel je volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering. Je totale inkomen zal dalen, maar deze daling zal minder uitgesproken zijn omdat het om een klein werkvolume ging en het daaraan gekoppelde loon ook lager is.

Meer info?

• Contacteer je ziekenfonds

• Website RVA

Ervaar je problemen bij deze regeling? Signaleer ze aan onze beleidsmedewerker Eline Bruneel via eline.bruneel@vlaamspatientenplatform.be.

 

Mag ik de aangifte en verlenging van arbeidsongeschiktheid doorsturen via mail?

Dat mag inderdaad. Artsen hebben in het kader van de coronamaatregelen de mogelijkheid om eenvoudiger en sneller getuigschriften voor arbeidsongeschiktheid te bezorgen aan patiënten. Dit kan nu zowel via post als via mail. Vervolgens kan de patiënt dit getuigschrift zowel via mail als via de post aan het ziekenfonds bezorgen. Ontving je bijvoorbeeld je getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid via mail van je huisarts? Dan volstaat het om deze mail door te sturen naar je ziekenfonds.

Opgelet! Het gaat hier over het getuigschrift voor het ziekenfonds, niet voor de werkgever. 

• Meer info? Contacteer je ziekenfonds.

Waar vind ik betrouwbare info over het coronavirus en de genomen maatregelen?

Op sociale media, via sms, mail en WhatsApp circuleren allerlei adviezen en waarschuwingen over hoe je het nieuwe coronavirus kan aanpakken. Ook alarmerende berichten die niet altijd waar zijn doen de ronde. Het gaat om misleidende informatie. Geloof ze niet en volg de officiële informatie van de overheid.

Onderstaande website geven betrouwbare informatie:

• www.info-coronavirus.be/nl/ 

• www.vrt.be/vrtnws/nl/ 

• www.vlaanderen.be/nieuwsberichten/coronavirus-covid-19

• https://www.gezondheidenwetenschap.be/dossiers/coronavirus 

Bel naar het gratis nummer 0800 14 689.

 

Hoe reinig ik best mijn handen?

Was je handen liefst met stromend water, bij voorkeur warm of lauw, en vloeibare zeep.

Heb je geen water, zeep en handdoek in de buurt en wil je je handen toch reinigen? Dan kan je alcoholgel gebruiken.

• Bekijk instructies over hoe je best je handen wast

 

Hoe bescherm ik mezelf en mijn familie tegen het coronavirus?

Dat je geregeld en grondig je handen moet wassen, weet ondertussen iedereen. Dat je minstens 1,5 meter afstand moet houden van elkaar ook. Maar wist je dat het nu even belangrijk is om te zorgen voor de nodige rust en routine en dat we nu meer dan ooit zorg moeten dragen voor elkaar?

• Ontdek de tips op de website van het Rode Kruis

 

Hoe zeg ik dankjewel aan alle superhelden?

Het is hartverwarmend om te zien dat in deze moeilijke tijden zoveel superhelden zorgen: een man maakt eten voor zijn kwetsbare buur, een apotheker brengt levensnoodzakelijke medicatie naar de patiënt met een chronische ziekte, een winkelbediende loopt de benen van onder zijn lijf om zoveel mogelijk mensen te helpen, een huisarts maakt overuren om de patiënt met griepsymptomen juist door te verwijzen, een spoedarts verleent de beste zorg aan een patiënt met het corona-virus … Alle superhelden die zorgen verdienen een dikke DANKJEWEL. Wij roepen jou op om dat dan ook massaal te doen.

Hoe kan je dat doen? 

• Versier je profielfoto op Facebook met onze ‘Bedankt dat jij zorgt’- kader.

• Verras jouw superhelden die zorgen met één van onze 'Bedankt dat jij zorgt' – kaarten. Enkele kinderen hebben hun tekentalent boven gehaald om hier echte kunstwerkjes van te maken! Je kan ze downloaden op onze website en vervolgens afdrukken of via e-mail, Facebook, WhatsApp,… versturen. Maar teken jij of jouw kind liever zelf? Dan kunnen jullie de PDF-template's downloaden op onze website en afdrukken.

• Zeg 'dankjewel' aan iedereen die zorgt.

 

Hoe kan ik het VPP contacteren?

Omwille van het coronavirus is er momenteel geen telefoonpermanentie op het VPP. Wil je ons contacteren? Dan kun je één van deze zaken doen:

• Heb je een vraag over een welbepaald thema? Bekijk dan op onze website wie je hiervoor kunt contacteren. Stuur hem/haar een mailtje en we komen zo snel mogelijk tot bij jou terug.

• Heb je een algemene vraag? Stuur dan een e-mail naar info@vlaamspatientenplatform.be

 

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties. Wees de eerste!

Voeg een reactie toe
Dit wordt niet getoond.