Categorieën

Archief

Cliënten van psychologen binnenkort beter beschermd

Gepost op 18 augustus 2014

Sinds 26 mei 2014 zijn alle psychologen wettelijk gebonden aan een deontologische beroepscode met gedragsregels. Wanneer zij deze gedragsregels niet naleven, kunnen hun cliënten binnenkort klacht indienen bij een tuchtraad. Deze tuchtraad zal deel uitmaken van de Psychologencommissie, een federale overheidsinstantie die toeziet op wie zich psycholoog mag noemen en wie niet. Zo wil de wetgever cliënten van psychologen beschermen tegen handelingen die niet thuishoren binnen een psycholoog-cliëntrelatie.

Voor de effectieve klachtenbehandeling is het nog even wachten op de uitvoeringsbesluiten die de Tuchtraad moeten vormgeven. Deze Tuchtraad zal normaal gezien tegen het einde van 2014 in werking treden. Vanaf dan kunnen cliënten er met hun klachten terecht.

Opgelet:  enkel feiten die dateren van na 25 mei 2014 komen in aanmerking voor sancties. Bovendien kunnen enkel personen die erkend zijn door de Psychologencommissie, en die dus de titel van psycholoog mogen dragen, een sanctie opgelegd krijgen.

De titel van psycholoog wordt nog vaak misbruikt door personen die niet als psycholoog erkend zijn. Hun cliënten krijgen dan niet de garantie dat zij een degelijke universitaire opleiding in de psychologie hebben genoten. Deze onrechtmatige ‘psychologen’ zijn bovendien niet gebonden aan de bij wet bepaalde gedragsregels uit de beroepscode. Als cliënt doe je er dan ook goed aan te controleren of je psycholoog werkelijk erkend is. Dit kan via de online zoekfunctie van de Psychologencommissie: Is mijn Psycholoog geregistreerd?

Wil je meer informatie over de beroepscode en de tuchtraad voor psychologen? Neem dan een kijkje op de webpagina Deontologie van de Psychologencommissie. Je kan er bovendien eventuele vragen kwijt via het Vragenformulier.

Contactinformatie:

Psychologencommissie
Grasmarkt 105/18
1000   Brussel
+32 (0) 2 503 29 39                                  

www.compsy.be | info@compsy.be

Reacties

Er zijn nog geen reacties. Wees de eerste!

Voeg een reactie toe
Dit wordt niet getoond.