Categorieën

Archief

3 vacatures bij het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ)

Gepost op 14 augustus 2018

Het instituut

Het VIKZ werd eind 2017 opgericht en is een overkoepelende structuur waarbinnen de algemene ziekenhuizen, de instellingen van geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijnszorg en de ouderenzorg hun gevoerde kwaliteitsbeleid kunnen ontwikkelen.

De basisopdracht van het VIKZ bestaat uit:

 • De ontwikkeling van valide kwaliteitsindicatoren ondersteunen
 • De registratiesystemen voor kwaliteitsindicatoren ontwikkelen én veralgemenen
 • De voorzieningen en de zorgverstrekkers stimuleren om zelf met kwaliteitsindicatoren aan de slag te gaan
 • De resultaten van de kwaliteitsindicatoren online bekendmaken

De principes en waarden van het VIKZ zijn:

 • Transparantie
 • Onafhankelijkheid
 • Delen van data
 • Evidence-based aanpak
 • Sector brede benadering

Vacatures

 

Data-analisten voor het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van de Zorg

Voor de verdere uitbouw van de strategische opdrachten van het VIKZ, voor de ontwikkeling en de verwerking van kwaliteitsindicatoren, voor het toepassen van een evidence-based aanpak, voor het ontginnen van de strategische data, voor de uitbouw van een kennis netwerk zoeken wij Data-analisten.

Rollen

 1. Als expert: iemand die initiatief neemt, die zich opstelt als een entrepreneur op het expertise domein, die nieuwe evoluties aangeeft en die borg staat voor de toekomstige trends van het instituut. Het meebouwen aan de ontwikkeling van een Vlaams kwaliteitsbeleid in de zorg vanuit de voorop gestelde strategische visie en operationele doelstellingen, behoren onder andere tot het uitdagende taken pakket.
 2. Als teamplayer: een lid van een team die voor groei van de instelling en de andere teamleden zorgt, een teamspeler die zich als te volgen gids opstelt en die als rol model optreedt. De toegewezen teamleden gebeurlijk leiding geeft en inspireert, hen empowerment geeft en tot excellente prestaties brengt, hen ontwikkelen, coachen en inspireren, behoren ook tot het taken pakket.
 3. Als innovator en als intern en extern aanspreekpunt: iemand die deelneemt aan belangrijke werkgroepen, die de vergaderingen voorbereidt en borg staat voor de concrete uitvoering en opvolging van de operationele taken binnen de voorop gestelde doelen. Maar vooral zien we de data analist als iemand die het initiatief neemt tot alternatieve analyse van data, een bruggenbouwer tussen data en vergelijken van data mogelijk maakt, die bruikbare data in het kader van de kwaliteit van de zorg in kaart brengt. We zien de data analist ook als iemand die andere organisaties stimuleert teneinde data verzameling en – banken zo te organiseren dat ze voor analyse en kwaliteit van de zorg kunnen worden gebruikt.

Profiel

 • In het bezit van een Masterdiploma relevant voor de functie alsook ervaring met het beheer van gezondheidsgegevens. Tentatief en zeker niet exhaustief denken we aan studierichtingen als Statistiek, Wiskunde, Burgerlijk Ingenieur, Informatica, Biomedische wetenschappen, …;
 • Ervaring in de zorgsector en inzake kwaliteitsbeleid is sterk aan te bevelen;
 • Ervaring in en met informaticasystemen, datamining, gegevensverwerking (GDRP), SAS, SPSS, SQL, ontwikkeling van analytische workflow, forecasting en validatie procedures.
 • Ervaring met technieken van projectmanagement.

Gewenste vaardigheden

 • Motiveren, coachen en ontwikkelen van de andere teamleden: het vermogen om het engagement van het team te verkrijgen ten ende de operationele doelstellingen te bereiken.
 • Gerichtheid op burger, interne klant en maatschappij: het vermogen op zich vanuit een gerichtheid op en inzicht in de ruime maatschappelijke omgeving in te leven in de behoeften van alle actoren en er proactief op inspelen.
 • Communicatie: het vermogen de  juiste toon te vinden om een boodschap over te brengen, zowel in mondelinge als in schriftelijke communicatie. En ideeën op een vlotte en genuanceerde wijze tot uiting brengen. Blijk geven van vlotheid. Kernachtig zijn in verbale en non-verbale communicatie.
 • Integriteit: het vermogen om  de functie op een adequaat en zorgvuldige wijze uit te oefenen , op een moreel verantwoorde manier en met in acht name van de verantwoordelijkheid en de geldende regels.
 • Synthesevermogen en analytisch denken en abstract denkvermogen: het vermogen om via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een systematische wijze te integreren, alternatieven uit te werken en tot een waardevolle en sluitende conclusie te komen.
 • Netwerken: het vermogen om strategische relaties met mensen, binnen en buiten de organisatie op te bouwen en te onderhouden die relevant zijn.
 • Strategisch denken gekoppeld aan een innovatieve en creatieve ingesteldheid: het vermogen om op basis van integratie een visie en missie ontwikkelen met positieve impact op middellange en lange termijn en in lijn hiermee een strategische plan uit te werken.
 • Impact en aansturen van groepen: het vermogen om anderen op basis van expertise of persoonlijke stijl te overtuigen/beïnvloeden.
 • Gericht op samenwerken en het realiseren van doelstellingen: het vermogen om bij te dragen aan een goede samenwerking binnen het team en tot het realiseren van de doelstellingen.

Aanbod

Een voltijds betrekking in een intellectueel stimulerend werk, collega’s van hoog wetenschappelijk niveau en met diverse achtergronden (artsen, economen, sociologen, data-analisten, statistici, …). En dit allemaal in een nieuwe organisatie met een aangename werksfeer en grote maatschappelijke impact. Daarnaast krijg je ook een marktconforme verloning met mooie extralegale voordelen zoals een gsm, mobiliteitsvergoeding, groepsverzekering en aanvullende verzekering.

Ligt deze uitdaging binnen jouw ambitie en herken je jezelf in het gewenste profiel, mail dan je sollicitatie en cv naar het volgende adres marc@marc-consultancy.com.

Uiterste datum voor ontvangst van de kandidaturen: 31 augustus 2018

 

Coördinator voor het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van de Zorg

Voor de opstart van de operationele werking van het VIKZ , het organiseren, beheren en coördineren van de activiteiten ervan zoeken wij een Coördinator.

Rollen

De coördinator als Manager: we zien de coördinator als iemand die initiatief neemt, die zich opstelt als een entrepreneur met een pioniersmentaliteit, die nieuwe evoluties aangeeft en die borg staat voor de toekomst van het instituut. Het ontwikkelen van een Vlaams kwaliteitsbeleid in de zorg vanuit de voorop gestelde strategische visie en doelstellingen en deze vertalen naar operationele doelstellingen, behoren onder andere tot het uitdagende taken pakket.

De coördinator als leidinggevende: we zien de coördinator als een leider die voor  groei van de instelling en de medewerkers zorgt, een leider die zich als te volgen gids opstelt en een leider die als rol model optreedt. De toegewezen medewerkers leiding geven, hen empowerment geven en tot excellente prestaties brengen, hen ontwikkelen, coachen en inspireren, behoren onder andere tot het taken pakket.

De coördinator als intern en extern aanspreekpunt: we zien de coördinator als iemand die deelneemt aan belangrijke stuur- en werkgroepen, die de bestuursvergaderingen voorbereidt en borg staat voor de concrete uitvoering en opvolging van de operationele taken binnen de begroting.

Profiel

 • In het bezit van een Masterdiploma;
 • Goede beheersing van het Nederlands en het Engels;
 • Vereiste managementervaring (bij voorkeur 5 jaar).

Gewenste vaardigheden

 • Integriteit: het vermogen om  de functie op een adequate en zorgvuldige wijze uit te oefenen , op een moreel verantwoorde manier en met in acht name van de verantwoordelijkheid en de geldende regels.
 • Synthesevermogen en analytisch denken: het vermogen om via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een systematische wijze te integreren, alternatieven uit te werken en tot een waardevolle en sluitende conclusie te komen.
 • Netwerken: het vermogen om strategische relaties met mensen, binnen en buiten de organisatie op te bouwen en te onderhouden die relevant zijn.
 • Strategisch denken : Het vermogen om op basis van integratie een visie en missie ontwikkelen met positieve impact op middellange en lange termijn en in lijn hiermee een strategische plan uit te werken. 
 • Impact en aansturen van groepen: het vermogen om anderen op basis van expertise of persoonlijke stijl te overtuigen/beïnvloeden.
 • Gericht op samenwerken en het realiseren van doelstellingen :  het vermogen om bij te dragen  aan een goede samenwerking binnen het team en tot het realiseren van de doelstellingen.
 • Motiveren, coachen en ontwikkelen van medewerkers: het vermogen om het engagement van de medewerkers te verkrijgen ten ende de strategische doelstellingen te bereiken.
 • Gerichtheid op burger, interne klant en maatschappij : het vermogen op zich vanuit een gerichtheid op en inzicht in de ruime maatschappelijke omgeving in te leven in de behoeften van alle actoren en er proactief op inspelen.
 • Communicatie : het vermogen de  juiste toon te vinden om een boodschap over te brengen, zowel in mondelinge als in schriftelijke communicatie. En ideeën op een vlotte en genuanceerde wijze tot uiting brengen. Blijk geven van vlotheid. Kernachtig zijn in verbale en non-verbale communicatie.

Aanbod

Een voltijds betrekking in een nieuwe organisatie met boeiende collega’s en met grote maatschappelijke impact. Een marktconforme verloning met mooie extralegale voordelen zoals een gsm, mobiliteitsvergoeding, groepsverzekering en aanvullende verzekering. 

Ligt deze uitdaging binnen jouw ambitie en herken je jezelf in het gewenste profiel, mail dan je sollicitatie en CV naar het volgende adres marc@marc-consultancy.com.

Uiterste datum voor ontvangst van de kandidaturen: 31 augustus 2018.

 

Office Manager voor het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van de Zorg

Voor de ondersteuning van de coördinator en de medewerkers van het VIKZ in de verdere uitbouw en de ontwikkeling van een functioneel netwerk VIKZ,  zoeken wij een Office Manager.

Rollen

De office manager als organisatie talent: we zien de office manager als iemand die initiatief neemt, die zich opstelt als een entrepreneur met hoge graad van zelfredzaamheid op het domein van interne organisatie, die nieuwe evoluties aangeeft en die borg staat voor de toekomstige trends van werk organisatie. Het ondersteunen van de initiatieven op het vlak van de ontwikkeling van een Vlaams kwaliteitsbeleid in de zorg vanuit de voorop gestelde strategische visie en operationele doelstellingen, behoren onder andere tot het uitdagende taken pakket. Het creëren van een eigen werkmodel, snelle rapportering, het aanreiken van creatieve oplossingen enz., … zijn essentieel. Desgevallend kan de office manager de aanzet geven voor een CRM benadering.

De office manager als teamspeler: we zien de office manager als een katalyserend lid van het team die voor  groei van de instelling en de andere teamleden zorgt, een teamspeler die zich als te volgen gids opstelt en die als rol model optreedt. Een teamspeler die signalen capteert over de interne werking en deze gestructureerd aan de coördinator doorspeelt. De toegewezen teamleden gebeurlijk leiding geeft en inspireert, hen empowerment geeft en tot excellente prestaties brengt, hen ontwikkelen, coachen en inspireren op dit niveau, behoren ook tot het taken pakket. Flexibiliteit van optreden wordt hoog in het vaandel gedragen.

De office manager als intern en extern aanspreekpunt : we zien de office manager als iemand die ter ondersteuning en structurering deelneemt aan belangrijke werkgroepen, die de vergaderingen voorbereidt en borg staat voor de concrete rapportering en opvolging van de operationele afspraken die werden gemaakt.

Profiel

 • Bachelor of Masterdiploma relevant voor de functie (gevoeligheid voor HR en organisatie problematieken);
 • Ervaring vereist in het organiseren en initiëren van acties en evenementen;
 • Goede kennis van MS Office, Social Media, etc.;
 • Goede beheersing van het Nederlands en het Engels.

Gewenste vaardigheden

 • Integriteit: het vermogen om  de functie op een adequeat en zorgvuldige wijze uit te oefenen , op een moreel verantwoorde manier en met in acht name van de verantwoordelijkheid en de geldende regels.  ++++
 • Synthesevermogen : het vermogen om via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een systematische wijze te integreren tot een waardevolle en sluitende rapportering te komen. Synthetisch vermogen wordt voorop gesteld.+++++
 • Netwerken: het vermogen om strategische en operationele relaties met mensen, binnen en buiten de organisatie te onderhouden die relevant zijn.+++
 • Impact en aansturen van kleine groepen: het vermogen om anderen op basis van persoonlijke stijl te overtuigen/beïnvloeden en aan de actie te zetten. Het vermogen om een vertrouwensrelatie op te bouwen.
 • Gericht op samenwerken en het realiseren van doelstellingen :  het vermogen om bij te dragen  aan een goede samenwerking binnen het team en tot het realiseren van de doelstellingen door een effectieve ondersteuning.+++++
 • Enthousiasmeren van de andere teamleden : het vermogen om het engagement van het team te verkrijgen ten ende de operationele doelstellingen te bereiken.
 • Gerichtheid op de externe en de interne klant  : het vermogen op zich vanuit een gerichtheid op en inzicht in de ruime omgeving in te leven in de behoeften van alle actoren en er proactief op inspelen.++++
 • Communicatie : het vermogen de  juiste toon te vinden om een boodschap over te brengen, zowel in mondelinge als in schriftelijke communicatie. En ideeën op een vlotte en genuanceerde wijze tot uiting brengen. Blijk geven van vlotheid. Kernachtig zijn in verbale en non-verbale communicatie.++++

Aanbod

Een voltijdse betrekking in een nieuwe organisatie met boeiende collega’s en met grote maatschappelijke impact. Een marktconforme verloning met mooie extralegale voordelen zoals een gsm, mobiliteitsvergoeding, groepsverzekering en aanvullende verzekering. Ligt deze uitdaging binnen jouw ambitie en herken je jezelf in het gewenste profiel, mail dan je sollicitatie en CV naar het volgende adres marc@marc-consultancy.com.

Uiterste datum voor ontvangst van de kandidaturen: 31 augustus 2018.

 

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties. Wees de eerste!

Voeg een reactie toe
Dit wordt niet getoond.