Klankbordgroepen

In 2012 heeft het VPP in Oost-Vlaanderen en Limburg een klankbordgroep opgericht om ervaringen rond eerstelijnszorg samen te brengen. Patiënten overleggen over knelpunten en zoeken samen naar mogelijke oplossingen. Vanuit de klankbordgroepen nemen er vervolgens patiënten deel aan de Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL’s) om de stem van de patiënt te vertolken.

In 2013 heeft het VPP bijkomende klankbordgroepen opgericht in Antwerpen en West-Vlaanderen. Deze uitbreiding is er gekomen omdat wij sinds dit jaar deelnemen aan het project ‘Stakeholdersoverleg’. In het stakeholdersoverleg van een ziekenhuis komen patiënten en andere stakeholders zoals ziekenfondsen, huisartsen,… samen om het beleid van het ziekenhuis te beoordelen en om mee richting te geven. Patiënten formuleren er hun visie vanuit het standpunt van de patiënt. Vanuit de provinciale klankbordgroep wordt telkens iemand afgevaardigd naar het stakeholdersoverleg om het patiëntenperspectief te verwoorden binnen het ziekenhuis.

In Limburg is er ook nog een klankbordgroep ‘geestelijke gezondheid’ opgestart omdat er in het project ook een psychiatrisch ziekenhuis is ingestapt. Ervaringen en vragen in een psychiatrisch ziekenhuis kunnen toch anders zijn dan in een algemeen ziekenhuis en daarom komen er ook twee aparte klankbordgroepen samen.  

Voor wie?

Dit betekent dat er klankbordgroepen bij elkaar komen in volgende steden:

  • Klankbordgroep ‘ziekenhuis’ in Antwerpen
  • Klankbordgroep ‘ziekenhuis’ in Roeselare
  • Klankbordgroep ‘eerstelijnszorg en ziekenhuis’ in Gent
  • Klankbordgroep ‘eerstelijnszorg en ziekenhuis’ in Hasselt
  • Klankbordgroep ‘geestelijke gezondheid’ in Hasselt

De klankbordgroepen bieden dus een unieke kans voor patiënten om de patiëntenstem meer te laten doorwegen in de koers van ziekenhuizen en in de ontwikkelingen in de eerstelijnszorg!

Hoe vaak?

Enkele keren per jaar

Thema's

Kwaliteit van eerstelijnszorg, patiëntenrechten, elektronische uitwisseling van medische gegevens...

Alle klankbordgroepen >
Alle activiteiten >