Informatiesessies - nu online!

Het VPP organiseert al jaren informatiesessies voor ledenverenigingen. De coronacrisis zorgt ervoor dat informatiesessies voorlopig niet meer fysiek kunnen doorgaan. We bieden jullie daarom graag een online variant aan. Ontdek welke online infosessies je bij ons kan aanvragen!

De beleidsmedewerkers van het Vlaams Patiëntenplatform komen de leden van jouw patiëntenverenigingen graag informeren over vijf thema's:

 • Verzekeringen
 • Tegemoetkomingen
 • Werk
 • Patiëntenrechten
 • Het elektronisch patiëntendossier
Belangrijk om te weten is dat:
 • deze infosessies gratis zijn voor patiëntenverenigingen die lid zijn van het Vlaams Patiëntenplatform.
 • infosessies voorlopig online plaatsvinden. Wanneer we opnieuw infosessies op locatie kunnen geven, zullen we daarover communiceren.
 • we vragen om in de uitnodiging voor de leden van jouw patiëntenvereniging het begeleidend tekstje toe te voegen. Zo is het voor iedereen duidelijk wat wel en wat niet aan bod komt tijdens de infosessie.
 • we om praktische redenen vragen dat leden zich bij de organisator van de vereniging inschrijven indien ze graag deelnemen aan de online infosessie. Het minimum aantal deelnemers voor online infosessies is vijf.
 • je de contactpersonen die vermeld staan bij de infosessies rechtstreeks contacteert als je een infosessie wil aanvragen. Probeer infosessies zo snel mogelijk aan te vragen. De contactpersoon bekijkt samen met jou welk moment past.
 • je met algemene vragen over infosessies terecht kan bij onze ondersteuner infosessies Annet (annet.wauters@vlaamspatientenplatform.be of 016 23 05 26)

Voor wie?

De informatiesessies zijn gratis voor patiëntenverenigingen die lid zijn van het VPP.

Hoe vaak?

Op aanvraag van patiëntenverenigingen. De beleidsmedewerker die die de informatiesessie geeft zoekt samen met de patiëntenvereniging naar een geschikt moment. Probeer aanvragen steeds zo snel mogelijk te doen!

Thema's

 • Verzekeringen: informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening 
Ik kreeg recent de diagnose van MS: moet ik dit vermelden, als ik de medische vragenlijst invul? Waarom moet ik omwille van mijn chronische aandoening een hogere premie betalen dan iemand anders voor een schuldsaldoverzekering? Is dat geen discriminatie? Kan ik nog een hospitalisatieverzekering afsluiten, als ik aan een chronische ziekte lijd? Kan ik omwille van mijn ziekte geweigerd worden voor een verzekering gewaarborgd inkomen?
 
Simon, beleidsmedewerker verzekeringen van het Vlaams Patiëntenplatform, geeft je een antwoord op deze en andere vragen. Hij bekijkt samen met jou de verschillende verzekeringstakken, welke problemen personen met een chronische ziekte of aandoening kunnen ondervinden en welke mogelijke oplossingen er zijn. Je krijgt ook info over de verschillende instanties, waar je terecht kan om klacht neer te leggen als je niet akkoord gaat met de beslissing van een verzekeringsmaatschappij. Tijdens deze infosessie geven we geen antwoord op ziektespecifieke vragen, zoals: ‘Kennen jullie een verzekeraar, die inschikkelijker is voor patiënten met MS, diabetes, …?’ Of ‘Welke bijpremie bij een schuldsaldoverzekering is gangbaar voor patiënten met epilepsie, fibromyalgie, …?’
 
Wil je graag meer weten? Na de infosessie krijgt elke deelnemer gratis de digitale VPP brochure ‘Verzekeringen: informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin.’ Je vindt ook meer info op onze website www.vlaampatientenplatform.be onder het thema ‘verzekeringen’.
 
Praktisch
Duur infosessie: +/- 1u
Contactgegevens: Simon Ector (simon.ector@vlaampatiëntenplatform.be - 016 23 05 26)
 • Tegemoetkomingen: waar heb je recht op en hoe vraag je ze aan?
Welke tegemoetkomingen bestaan er? Wat is het verschil tussen de verplichte ziekteverzekering en de aanvullende ziekteverzekering? Wat is de Vlaamse Sociale Bescherming? Hoe kan ik een inkomensvervangende tegemoetkoming aanvragen bij de FOD Sociale Zekerheid? Mogen zorgverleners een coronasupplement aanrekenen? Krijg ik een extra tegemoetkoming in tijden van corona? Heeft corona een invloed op mijn persoonsvolgend budget?
 
Op deze en andere vragen krijg je een antwoord tijdens de online infosessie over tegemoetkomingen. Marit of Kristien, beleidsmedewerkers tegemoetkomingen bij het Vlaams Patiëntenplatform, wijst je in deel 1 de weg door het doolhof van federale maatregelen. In deel 2 vertellen ze je graag meer over de Vlaamse maatregelen. Na deze infosessie ken je de belangrijkste algemene maatregelen en weet je bij wie je deze kan aanvragen. Persoonlijke vragen, gelinkt aan specifieke aandoeningen kunnen ze niet beantwoorden. Ze kunnen wel samen met jou bekijken waar je hiervoor terecht kan.
 
Wil je na deze infosessie graag nog meer weten? Elke deelnemer ontvangt gratis de digitale VPP flyer ‘Het statuut van persoon met een chronische aandoening’. Je kan ook terecht op onze website www.vlaamspatientenplatform.be onder het thema ‘tegemoetkomingen’.
 
Praktisch
Duur infosessie:
 • deel 1: +/- 1 uur
 • deel 2: +/- 1 uur 

De onderdelen kunnen niet apart aangevraagd worden.

Contactgegevens: Marit Mellaerts
(marit.mellaerts@vlaamspatientenplatform.be - 016 23 05 26)
Kristien Dierckx (kristien.dierckx@vlaamspatientenplatform.be - 016 23 05 26)
 • Hoe (opnieuw) aan de slag met een chronische aandoening?
Kan ik tijdens mijn arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk terug aan het werk? Bestaat er een premie voor mijn werkgever als hij iemand aanneemt met een chronische aandoening? Solliciteren met een chronische aandoening, hoe pak ik dat aan? Wat als ik omwille van corona nog niet terug naar het werk kan/mag? Hoe verloopt een re-integratietraject?
 
Het zijn enkele van de onderwerpen die aan bod komen tijdens de infosessie over werken met een chronische aandoening. Eline Bruneel, beleidsmedewerker werkgelegenheid bij het Vlaams Patiëntenplatform, geeft je een overzicht van de voornaamste maatregelen die bestaan voor werknemers met een chronische aandoening. Ze zoomt ook even in op werken met een chronische aandoening in tijden van corona. Na deze infosessie heb je een basis mee en weet je waar je moet zijn voor meer informatie. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om een tweede infosessie aan te vragen waarin dieper wordt ingegaan op het re-integratietraject. Het statuut van zelfstandige en ambtenaar komen tijdens deze infosessie niet aan bod, ook op ziektespecifieke aspecten gaan we niet in. Heb je specifieke vragen? Eline bekijkt graag samen met jou waar je hiervoor best terecht kan. Elke deelnemer ontvangt na de infosessie ook gratis de digitale VPP brochure ‘Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening’
 
Praktisch
Duur infosessie:
 • Onderdeel 1: Hoe (opnieuw) aan de slag met een chronische aandoening (+/- 1 uur)
 • Onderdeel 2: Het re-integratietraject (+/- 1 uur)

Beide onderdelen kunnen apart aangevraagd worden. 

Contactgegevens: Eline Bruneel
(eline.bruneel@vlaamspatientenplatform.be - 016 23 05 26)  
 • Maak kennis met de acht patiëntenrechten!
Moet een zorgverlener mij vertellen hoeveel een behandeling zal kosten? Mag ik een andere arts dan mijn vaste arts om bijkomend advies vragen? Kan ik als patiënt het resultaat van een coronatest inkijken in mijn elektronisch patiëntendossier? Wie zal mij bijstaan wanneer ik zelf geen keuzes meer kan maken over mijn zorg? Wat kan ik regelen voor later? En wat doe ik wanneer ik ontevreden ben over een zorgverlener? 
 
Tijdens deze informatiesessie geeft Laura of Annet, de beleidsmedewerkers patiëntenrechten van het Vlaams Patiëntenplatform, je een antwoord op deze en meer vragen. Samen met jou verkennen ze gedurende twee sessies de acht rechten uit de Wet Patiëntenrechten en vertellen ze hoe je de patiëntenrechten in de praktijk kan toepassen. Na de infosessie ken je de belangrijkste principes van de patiëntenrechten en weet je wat ze in jouw dagelijkse zorg kunnen betekenen. 
 
Heb je specifieke vragen? Laura of Annet bekijkt graag samen met jou waar je hiervoor best terecht kan.
 
Wil je na deze inleidende sessies in patiëntenrechten graag meer weten? Elke deelnemer ontvangt gratis de digitale VPP brochure ‘Ken je rechten als patiënt’. 
 
Praktisch
Duur infosessie:
 • deel 1: +/- 1 uur
 • deel 2: +/- 1 uur 

De onderdelen kunnen niet apart aangevraagd worden.

Contactgegevens:
Laura Jame (laura.jame@vlaamspatientenplatform.be - 016 23 05 26) 
Annet Wauters (annet.wauters@vlaamspatientenplatform.be - 016 23 05 26)
 • Aan de slag met het elektronisch patiëntendossier
Wat is een patiëntendossier? Worden gegevens uit mijn dossier elektronisch gedeeld? Waarom worden deze gegevens elektronisch gedeeld? Hoe worden deze gegevens elektronisch gedeeld? Wie kan er deze gedeelde gegevens allemaal bekijken? Wanneer is delen mogelijk? Kan ik de resultaten van een coronatest online bekijken? Hoe kan ik mijn elektronisch dossier inkijken?
 
Tijdens deze infosessie geven Susanne of Jeroen, de beleidsmedewerkers e-health van het Vlaams Patiëntenplatform vzw, je een antwoord op deze en meer vragen. Samen met jou verkennen ze gedurende één uur het e-health landschap. 
 
In het eerste deel gaan we kort in op wat theorie: wie, wat, waarom, wanneer, hoe … In het tweede deel krijg je aan de hand van screenshots de praktische uitleg over hoe je elektronisch gedeelde gegevens online kan inkijken; hoe kan je inloggen, hoe vind je je weg, welke gegevens zijn beschikbaar … Zo kan je na deze infosessie thuis zelf aan de slag!
 
Heb je specifieke vragen? Susanne of Jeroen bekijken graag samen met jou waar je hiervoor best terecht kan. 
 
Wil je na deze inleiding in het elektronisch patiëntendossier graag meer weten? Neem dan zeker een kijkje op onze website onder het thema ‘e-health & Big Data’. Hier vind je onze themanieuwsbrief rond e-health, een handleiding die stap voor stap uitlegt hoe je het federaal gezondheidsportaal kan gebruiken, en veel meer! 
 
Praktisch
Duur infosessie: +/- 1 uur
Contactgegevens: Susanne Op de Beeck
(susanne.opdebeeck@vlaamspatientenplatform.be - 016 23 05 26)
Jeroen Brouwers (jeroen.brouwers@vlaamspatientenplatform.be - 016 23 05 26)
 

 

Alle informatiesessies - nu online! >
Alle activiteiten >